2023-11-23

Flytbryggorna i Södra hamnen har flyttats till Rödöns småbåtshamn

Nu har flytbryggorna i Södra hamnen tagits bort och flyttats till Rödöns småbåtshamn. Här ligger den ena långa sektionen förtöjd längs befintlig brygga vid Rödön.

Och här ligger en annan del.
De flytbryggorna som ligger längst västerut är i dåligt skick och skall nu bytas ut mot bryggorna från Södra hamnen.

Att flytbryggorna i Södra hamnen har tagits bort beror på de kommande arbetena med att säkra Bäveån och centrala Uddevalla från framtida översvämningar. Ett arbete som beräknas vara klart 2028. Bra då att kunna använda flytbryggorna som ersättning för de utdömda bryggorna vid Rödöns småbåtshamn. Kommunen arrenderar för övrigt småbåtshamnen av Gustafsbergsstiftelsen som är markägare.   /// 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar