2023-05-02

Vad skall hända med huset?

År 2020 köpte PEAB kvarteret Fredborg där detta huset ligger. PEAB vill bygga ett stort antal lägenheter i detta kvarteret och i kvarteret Lotshagen, dvs parkeringsplatsen vid Lotsarnas kålhage. 

I Kommunstyrelsens protokoll från 2023-03-29 skrivs i en sammanfattning av ärendet bl a följande:

På fastigheten Fredborg 1 står idag en befintlig byggnad som tidigare använts som restaurang. Det befintliga huset med tillhörande trädgård är med i kommunens kulturmiljövårdsprogram vid positivt planbesked bör husets kulturvärde med tillhörande trädgård beaktas. Gällande detaljplan för området är från 1909, den saknar de regleringar som samhällsplanering kräver och är inaktuell.

Efter diskussion beslutade Kommunstyrelsen att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Fredborg 1 upprättas.

Jarmo Uusitalo (MP) reserverade sig mot beslutet: 

Tyvärr har inte befintlig kulturmiljö och bebyggelse hanterats i förslaget. Byggnaden som ligger på fastigheten idag är en rödfärgsmålad typisk 1800-talsbyggnad i ett och ett halvt plan som med sin öppna trädgård länge varit ett positivt inslag i stadsbilden. Fredborg 1 omnämns i Uddevalla kommuns kulturmiljöprogram där det står att bebyggelsen bör bevaras och förses med skydds- eller varsamhetsbestämmelser. “Byggnaden har tillsammans med sin trädgård kulturhistoriskt värde. Den förstärker stadsmässigt områdets tidigare karaktär med egnahemsbebyggelse utmed dåvarande stadens utfartsvägar.” Vidare är Miljöpartiet skarpt kritiska till att utformningen av bottenplan mot Norra Drottninggatan där uppskattningsvis 75% av fasadytan upptas av parkering, förråd eller sophantering. Detta kommer kraftigt försämra möjligheterna till ett gatuliv och riskerar att ge Norra Drottninggatan karaktären av en bakgata. Utifrån hur kulturmiljön nonchaleras samt på grund av förslaget till hantering av vår gemensamma gatumiljö måste Miljöpartiet yrka avslag. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare:

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas 2027 samt att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2

Vad vet vi då om detta huset? Jo, som framgått ovan står det med i kommunens senaste kulturmiljövårdsprogram som särskilt bevarandevärt.  Där står det också att huset har flyttats från Gustafsberg. Var programförfattaren fått den uppgiften ifrån vet jag inte?. Och med min kännedom om Gustafsberg nu och i gången tid så måste detta vara felaktigt.

Huset är ett 1800-talshus. Det finns inte med i stadskartan från 1855, så det måste vara byggt senare. För egen del så vet jag att Nils-Olof (Olle Eriksson) ägde det under många år. Ericsson började sin bana på Bohusläningen men lämnade tidningen och startade eget. Han blev en arg konkurrent till Bohusläningen och startade företagen Bohusläns Grafiska, Hermes och Niloé (Nils-Olof Ericsson).

Han bodde under många år på Walkesborg, men när Uddevalla stad ville göra ett parkområde i kvarteret där det nu aktuella huset ligger flyttade han in i huset efter en hel del renovering. "Niloégården", som han kallade den, använde han både som bostad och representationslokal under många år. Ericsson hade själv tillsammans med Bohusläningens chefredaktör Sten Björkman planer på ett större förlagsbygge på tomten.

Ericsson ägde kvarteret i många år men något förlagsbygge blev det aldrig. Han dog 1993, 84 år gammal. Sedan känner vi till att Café Yerba fanns där i 15 år. Sedan har några andra restaurangrörelser funnits där. Den senaste var Lilla huset, vars skyltar fortfarande sitter på huset.

Att det är ett känsligt ärende tror jag alla, inklusive PEAB, är medvetna om. De har för övrigt varit i kontakt med mig för att efterhöra mer info om huset.

Från början var ingången via en trappa mitt på byggnaden ut mot trottoaren på Norra Drottninggatan.  ///

9 kommentarer:

 1. Mycket intressant

  SvaraRadera
 2. Erik Olsson2023-05-02 21:54

  Olle E hade eget bord på Carlia, där han intog lunch dagligen i många år. Endera på egen hand eller i sällskap med medarbetare /affärsvänner.

  SvaraRadera
 3. "Yerba-huset" ligger mig varmt om hjärtat & jag hoppas innerligt att det ska få stå kvar. Dock har det låtits förfalla under senare tid.
  Ett planerat led i att få riva??

  SvaraRadera
 4. När Yerba försvann och huset renoverades och gjordes om försvann också själen i huset. Som jag ser det är det bara ett tomt om än vackert skal.

  SvaraRadera
 5. På andra våningen hade våra föräldrar sin första egna lägenhet. Vår äldste broder tillbringade sina första år där.

  SvaraRadera
 6. Där inne på gården under 60-talet stod den Mercedes 300 under en filt som Olle E köpte inför Gustav VI eriksgata i vårt område. Han fick som han uppfattade det ett löfte att köra konungen men när det drog ihop sig blev det nej. Skrevs om bilen i Nostalgia för en 10-12 år sedan. Hamnade på ett museum någonstans och hade gått ca 10 mil, från Göteborg till Uddevalla.

  SvaraRadera
 7. En oas i Uddevalla och saknar att kunna sitta i den jättemysiga trädgården. Väldigt synd om det rivs !!

  SvaraRadera
 8. Olle Ericsson, som var min chef från 1972 på Bohusläns Grafiska tills han gick bort, berättade att huset var kulturmärkt! Satt en metallskylt om det, om jag minns rätt. Vore ju konstigt om det skulle rivas då? Det måste väl finnas någon notering om detta i arkiv el liknande?

  SvaraRadera
 9. Skulle vara helt fantastiskt om huset kunde få vara kvar och bli upprustat igen till sitt forna vackra jag igen! Jag har med hört att huset blev flyttat från Gustavsberg. Men har också hört qtt huset är mycket äldre än 1800 talet. Jag jobbade på Yerba 98-99 då dom behövde extra personal och älskade den tiden med deras atmosfär som de skapade i huset! När.det blev ombyggt till restaurang var det som att allt de som Yerba varit, bara försvann. Skulle verkligen önska att få ta över huset och göra ett nytt Yerba" med den underbara trädgården som en Oas u vårt gråa samhälle igen.

  SvaraRadera