2023-05-04

Arbetet med Bohusbanan pågår för fullt

Mellan Göteborgsvägen och Bohusbanan har den här platsen etablerats i närheten av Bodele. En väg leder upp till Bohusbanan uppe till vänster i bild. Som ni ser är flera arbetsbodar på plats och de har el och säkerligen och vatten och avlopp indragna.
Så här ser de nya fundamenten till stolparna ut.

Och när jag står och fotograferar börjar det plötsligt att sjunga i rälsen men jag ser ingenting. Men strax dyker den här arbetsmaskinen upp. Utöver sina stora grävmaskinshjul hade den små hjul som höll kvar den på rälsen Där bak på grävmaskinen stod det att den var från Hallsberg, som ju är en järnvägsknut på västra stambanan. Moderna rallare med andra ord.

När Bohusbanan byggdes i början av 1900-talet kom det rallare från hela Sverige.   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar