2023-05-22

Armén 500 år - Ceremoni i Regementsparken

Budkavlen når Uddevalla och Bohus-Dalgruppen idag.

Den 17 juni 1523 överlämnar kommendanten i Stockholm nycklarna till Gustav Vasa som två veckor tidigare den 6 juni utsetts till kung vid riksdagen i Strängnäs. Detta innebar slutet för Kalmarunionen och början på kungariket Sverige.

I samband med detta blev även den svenska armén en egen institution.

Under året kommer flertalet event och evenemang att genomföras med anledning av Armén 500 år.

En budkavle kommer passera genom Sverige under maj och juni månad. Start i Kiruna den 1:a maj i Kiruna och avlämning den 17:e juni på Karlberg i Stockholm. Budkavlen kommer passera samtliga arméförband och andra platser kopplade till arméns historia.
Chefen för Bohus-Dalgruppen, Dan Hagman, inledde ceremonin med att berätta om svenska Arméns historia.

Emil Svensson, Bohus-Dalgruppen tog emot budkaveln av Andreas Unger, Västra Militärrregionen.
Bohusläns regementes siste chef Lars Andreaason övervakade ceremonin tillsammans med Torbjörn Segelod och Kurt Olsson.

Ett större högtidlighållande på Gärdet i Stockholm lördagen den 27:e maj. Heldag med utställningar och uppvisningar av alltifrån Karoliner till soldater i dagens armé. På plats finns bland annat vapensystemet Archer, Stridsvagn 122, Stridsfordon 90 och luftvärnssystem 103 (Patriot).
Arméns födelsedag den 16:e till 18:e juni på Karlberg. Inklusive konsert, avtäckning minnessten och arméchefsbyte.

Arkivbild Avgående arméchefen Karl Engelbrektsson, fostrad vid Bohusläns regemente, lämnar över stafettpinnen till sin efterträdare den 18 juni.  

Värt att notera kan vara att Bohuslän tillhörde Norge - Danmark fram till 1658. Således har svenska armén varit vår armé i 365 år. Och den svenska armén brände ner Uddevalla 1564, 1612 och 1644.   ///

1 kommentar: