2021-04-03

Uppdatering övre delen av Kungsgatan

Så här långt har arbetena på övre delen av Kungsgstan nått. Det är på sträckan Östergatan - Sillgatan som arbetet pågår.
Många ledningar att hålla reda på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar