2020-12-19

Vy från Hökeberget idag

På den övre bilden ser man hur det ser ut idag om man går upp på Hökeberget och försöker fotografera samma vy som på den gamla bilden. Flickskolans (numera Kulturskolan) förändring är remarkabel. Bilden kan vara tagen 1914. Året därpå började man bygga tillbyggnaden, som bl a inrymmer gymnastiksalen. Tillbyggnaden. eller flygeln kan man också kalla den, invigdes i oktober 1916.

Arkitekten Eugen Thorburn hade redan från början (1896) ritat två flyglar, men bara den ena byggdes.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar