2020-12-14

Ny bro över Bodeleån

 

Uddevalla kommun har fått Länsstyrelsens tillstånd att bygga en ny bro över Bodeleån. Den gamla (ovan) anses vara uttjänt. Det är alltså bron där Strandpromenaden leder över Bodeleån. Ån är gränsen mellan kommunens mark (till vänster) och Gustafsbergsstiftelsens.

Så här skriver Länsstyrelsen i sitt beslut:

Befintlig bro ska ersättas med en ny bro då den gamla är uttjänt. Den nya bron 
kommer placeras 5 m väster om befintlig bro. Byggnationen innebär schaktning på ömse sidor om Bodeleån och troligen även pålning. Dessa arbeten kommer göras 5 meter upp på land sett från vattendraget. Arbete i den direkta vattenmiljön kommer inte utföras enligt anmälan. Den tänkta brons bärande konstruktion kommer utgöras av limträ, vilket är en tidigare beprövad metod inom kommunen.

Den nya bron kommer att ha samma konstruktion som den här vid Äsperödsbron.

Den nya bron i förhållande till den nuvarande.
Det har funnits många broar på platsen. //

1 kommentar:

  1. Undrar vad den ska få för namn? :-) :-) :-)

    SvaraRadera