2020-12-15

Kvarteret Dyrhaven

En ovanlig fotovinkel. Vi ser kvarteret Dyrhaven där Bäve gamla kyrkogård låg tidigare. Och varför bygger man hus på en kyrkogård?  Huset till vänster revs för en del år sedan och när man gjorde det kom det upp åtskilliga mänskliga kvarlevor. Just nu byggs det ett nytt hus på samma plats.  //
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar