2020-10-27

Varför heter det Timanstorpet?

Foto Lars-Henrik Henriksson

Jag får en fråga från Lars-Henrik Henriksson som själv bor i huset som heter Timanstorpet. Adressen är Timansvägen 28. Ovanstående foto är på det tidigare huset. Idag ligger där en modern villa.

Utsnitt ur 1937 års ekonomiska karta.

Men varför heter det Timanstorpet är frågan? Jo, det är ursprungligen ett eller ett par familjenamn. Namnen Ti(d)man eller Tideman omtalas i stadens kyrkobäcker och mantalslängder särskilt under 1700-talets första hälft. Sannolikt har en familj med detta namnet bott här.

Söker man på namnen Timan eller Tideman i folkbokföringen hittar man ganska många fördelat över hela Sverige.

Numera räknas Timanstorpet som en stadsdel i Uddevalla.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar