2020-10-08

En bortglömd minnessten på Kapelle

Så här ser det ut i dag högst upp på Kapelle.
Här står minnesstenen

Och så här såg det ut 2013 efter att kommunens Gatu- och parkavdelning röjt av kullen och frigjort minnesstenen. I juni 1898 restes minnesstenen över Robert Thorburn på toppen av Kapelle. Det var föreningen Skogsodlingens vänner som på det sättet ville hedra initiativtagaren till de stora skogsodlingarna i Uddevallatrakten.

Minnesstenen är ett registrerat fornminne och har beteckningen Uddevalla 102:1.
Texten på minnesstenen är idag praktiskt taget omöjlig att att läsa. Den behöver göras ren och texten bör fyllas i. På stenen står det *MINNET AF ROBERT THORBURN* FRÅN SKOGSODLINGENS VÄNNER. UDDEVALLA 1898. 
Den här bilden togs vid invigningen 1898. 

Kan vi hoppas att Uddevalla kommun tar tag i skötseln av kullen och minnesstenen?  //

4 kommentarer: