2020-10-25

Åke von Schéele död

Porträttmålning på officersmässen av Caje Huss.

Per Norberg meddelar att Åke von Schéele är död. Han avled en månad innan 95-årsdagen. Hans dödsannons står i Svenska Dagbladet idag.

Han föddes i Halmstad 1925-11-16. Efter studentexamen 1944 blev han officersaspirant vid Bohusläns regemente samma år. Fänrik vid Bohusläns regemente 1947, löjtnant 1949. Kapten 1960,vid Arméstaben 1961.

Stf regementschef vid Kronobergs regemente 1972. Överste och chef för Infanteriets stridsskola 1974.

Chef för Bohusläns regemente 1977. Stabschef vid Rikshemvärnsstaben 1980-1986.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar