2020-10-28

VA-arbeten på Gustafsberg - Hässleröd

Zooma in i kartan genom att klicka ett par gånger.

Det pågår sedan en tid ett omfattande arbete med att lägga ner en VA-ledning (VA=vatten och avlopp) inom Gustafsbergsområdet och Hässleröd.

Man skickar regelbundet ut information till berörda fastighetsägare och boende inom området. I dagens informationsbrev står det följande:

Västvatten har pågående arbeten för ny- och omläggning av vatten och avlopp vid Landbadet och Hässleröd. Arbetet utför av NCC som är kontrakterad entreprenör.

Sprängningsarbeten planeras påbörjas tisdag den 3 november (Oxeskallebackarna). Vägen kommer att stängas av hela dygnet under vecka 45. Därefter är planen att den endast skall stängas av dagtid ca 06.30-16.15 (dvs ej avstängt helger och kvällar). 

Tillfällig väg är öppnad före avstängning. Skolskjuts, räddningstjänst, renhållning, post m fl är informerade. Viss störning kan förekomma i området på grund av byggtrafiken.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar