2018-10-18

Det finns hopp för Bohusbanan

 
Idag arrangerades Bohusbiennalen av Thordénstiftelsen, Uddevalla Näringsliv i samarbete med Uddevalla kommun och Fyrbodals kommunalförbund. Temat var BOHUSBANAN - FÖR UTVECKLING I BOHUSLÄN.

På plats fanns flera politiker och företrädare för näringslivet i praktiskt taget hela Bohuslän. Och det var eniga företrädare som talade om nödvändigheten att Bohusbanan byggs ut.

Norske Knut Halvorsen (bilden) har tidigare jobbat för NSB men jobbar nu för Deutsche Bahn. Han levererade en nyhet då han beskrev vilka svårigheter norrmännen står inför om man väljer att satsa på järnväg genom Halden och vidare in i Sverige via Kornsjö. Han menade att svårigheterna är så stora att den vägen in i Sverige knappast är trolig.

Exempelvis menade han kommer järnvägen genom Halden att behöva byggas på en två meter hög bro som blir en barriär som delar staden. Detta på grund av att vattennivån i Idefjorden beräknas stiga i framtiden. Vidare är stigningarna från centrala Halden och upp över Tistedalen så besvärliga att de kommer att kosta alldeles för mycket och att det därför är helt orealistiskt. Han menade att Norge kommer att behöva satsa på en ny järnvägsbro över Svinesund för att ansluta till Bohusbanan.
 Bohusbiennalen var ett imponerande arrangemang. Inte minst scenerierna i Agnebergshallen med bl a den här väntsalen.

Författaren och journalisten Ulf G Eriksson var inbjuden av Thordénstiftelsen vars historia han håller på att skriva tillsammans med dottern Evelina Ivarsson.
Och så fick jag för första gången smaka på Gustafsbergsölet. Gott!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar