2018-10-10

De gamla vägvisarstenarna har återfått sin forna glans

Vid infarten mot Gustafsberg från Göteborgsvägen räknat har länge stått två vägvisarstenar av granit. Det har nästan lika länge varit hart när omöjligt att läsa inskriptionerna på dem. Det har idag antikvarie Ingela Lundin från Bohusläns museum rättat till.

Hon har rengjort stenarna från mossa och annan påväxt och sedan målat i inristningarna. Den ena stenen visar som synes vägen mot Gustafsberg respektive Uddevalla och den andra Emaus respektive Ljungskile.

Stenarna står på ömse sidor om infarten till Gustafsberg. De är registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister som vägmärke nr 193:1 och 193:2. De är av röd granit.

Det finns inga uppgifter om när de kom på plats och det troliga är att stenarna först stått på andra sidan Göteborgsvägen, dvs på ömse sidor om vägen mot Höjentorp - Emaus. Återstår alltså att ta reda på mer om vägvisarstenarna. En uppgift hittar jag dock i Bohusläningen den 7 maj 1982. Där står det: På Göteborgsvägen plockas den sista gatstenen bort och stenvägvisarna vid Gustafsberg uppe igen. Så klart är de betydligt äldre än från 1982 men kanske flyttades de till sin nuvarande plats samtidigt som man tog bort gatstenarna?
 Och knappt hade jag lagt ut blogginlägget förrän Frank Berghänel hittade dessa två bilder av Thure Nihlén från 1920-talet. På denna bilden står vägvisarstenen som visar mot Emaus och Ljungskile. Vi har alltså vägen mot Emaus till vänster. Vägen mot Ljungskile bortåt i bild och till höger går vägen mot Gustafsberg. Rakt fram anar man även Bodeleåns dalgång.
Och på denna bilden ser vi stenen som visar mot Gustafsberg rakt fram och Uddevalla till höger. Den stenen står på samma sida av Göteborgsvägen som den gör idag. Intressant! 
Och här kommer en bil från Emaushållet.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar