2018-09-28

Premiär för nya parkbelysningen på Gustafsberg

 Ikväll, samtidigt som gatubelysningen tändes på Gustafsberg, tändes också den nya parkbelysningen för första gången på Gustafsberg. Fyra lyktstolpar har placerats ut och en femte tillkommer snart.
Det är föreningen Gustafsbergs vänner som har varit initiativtagare och som sökt pengar till projektet av Herman Zetterbergs stiftelse. Stort tack till båda!
 Lyktstolparna är av gjutjärn och har köpts från företaget Kulturjern.

 I veckan monterades de ihop.
 "Vår" elektriker Janne El har kopplat ihop kablarna och lade idag sista handen vid det. 
Och självklart är det Janne Grävare som grävt ned kablarna.
Och efteråt syns det inte ett spår efter arbetet.  //

1 kommentar: