2018-09-20

Järnbron har renoverats flera gånger

Järnbron som just nu är aktuell i Uddevalla har renoverats många gånger. Den här bilden är som synes från 2003.
Och så har vi denna renoveringen för fyra år sedan, dvs 2014.
1931 fick Järnbron utvändiga gångbanor. Som sedan togs bort 1986.

Lite historik om Järnbron får jag genom att söka i Tidningsarkivet. Träfflistan följer här:

1884-08-14 Nya järnbron öppnas för trafik. Bro.
1888-06-02 Konst- och simföreställning i närvarande mellan Järnbron- och Träbron. Idrott.
1912-04-30 Ansökan om kokt korvförsäljning vid Järnbron. Mat.
1920-07-10 Södra Hamngatan beläggs med tuktad sten. Sträckan Bomgatan-Järnbron klar.
1920-10-18 Den s.k. Järnbron öfver Bäfveån är under reparation. Bro.
1923-03-05 Exploderande fotogenkök vid Järnbron för J. Zackrisson som var sysselsatt med sin korvförsäljning.
1923-03-06 Korfköket exploderade vid Järnbron. Brand.
1924-07-11 Järnbron över Bäveån i Uddevalla har i dagarna undergått en mindre reparation.
1925-05-18 Packhusområdet i Uddevalla mellan järnbron i öster och lyftkranen i väster.
1930-09-23 Håll till vänster vid Järnbron. Berättelse. Bild.
1931-08-19 Järnbron breddas. Vägarbete.
1931-08-19 Staden köper vattenfall-Järnbron breddas-endast ett Apotek. Politik.
1931-08-28 Järnbrons utbyggnad kommer att utföras av Grundbergs mek.verkstad i Trollhättan.
1931-09-18 Järnbrons omläggning, provisorisk bro bredvid.
1931-10-10 Stopp med trafiken övre Järnbron. Bild.
1931-10-10 Igår började omläggningen av järnbron.
1931-10-17 Järnbron får gångbanor.
1932-01-15 Järnbron inför öppnandet. En bild från Provbelastningen. Bro.
1932-01-16 Järnbron åter i bruk idag. Provbelastning m.m. har nu ägt rum. Bro.
1932-02-17 Ny belysning på Järnbron. De nya lamporna monteras in. Energi.
1936-05-27 Bild på glassförsäljare vid Järnbron. Temp. igår i Uddevalla var +30.
1938-04-07 Till turisters tjänst. Turistkiosk vid järnbron i Uddevalla. Byggnad. Bild.
1948-02-03 Parkeringsplatser ordnas utmed Bäveån mellan järnbron- och träbron. Fordon.
1951-02-09 Pumpstationen vid Järnbron klar. Utgrävning. Bild.
1961-03-20 Järnbrons omläggning tar längre tid än beräknat. Bild.
1970-07-21 Kandelabrarna vid rådhuset har stått vid järnbron tidigare. Om stadsvapnet. Byggnad.
1972-11-07 Farlig trafikfälla i centrala Uddevalla, träklädda järnbron.
1981-11-05 Bild på järnbron före gångbanornas tid. Historia.
1981-11-05 På järnbron en höstdag. Kommunikationer. Bild.
1986-12-10 Järnbron blir trafikfri. Bild.
1990-04-26 Ovanför järnbron.
1997-02-01 Gamla järnbron i Färgelanda räddas.
1997-04-24 Blombollar skall pryda järnbron i Uddevalla. Park. Blommor.
2003-04-23 Järnbron stängs för renovering. Gatuarbete. Bild
2003-06-13 Varsågoda - bron öppnar i dag. Järnbron en väl underhållen huvudled mellan Söder och centrum. Bild.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar