2018-09-21

Den stora svampfesten på Bohusläns museum


Utställning av drygt 200 arter svampar, ätliga och oätliga. Kom och lär känna de olika svamparterna, träffa svampkonsulenter och andra svampkunniga och få information och tillagningstips.

Färskplockade svampar samlas in och demonstreras av svampkonsulenter och medlemmar från Sveriges Mykologiska förening. Svampfesten har utvecklats till en av de förnämsta svamputställningarna i landet och pågår under fyra dagar.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar