2018-06-17

Nu har boken kommit - Glimtar ur Uddevallas idrottshistoria

PO Andreasson

I fredags släpptes den. Den sedan länge emotsedda boken, i två delar, "Glimtar ur Uddevallas idrottshistoria".

Boken har tillkommit på initiativ av boktryckaren Tony Larsson med P O Andreasson som
”sidekick”. Tony har ett förflutet inom flera idrotter och föreningar i Uddevalla både som aktiv utövare och ledare. Själv lärde jag känna Tony när han gjorde värnplikten på Bohusläns regementes idrottspluton. Han var då uttagen till den enda idrottspluton i Sverige med handboll på programmet och jag var hans kapten. Han representerade då GF Kroppskultur.

PO Andreasson är välkänd inom idrottsrörelsen i Uddevalla. Han har varit aktiv på flera sätt och hans CV är långt. Inom Uddevalla Handbollsklubb har han innehaft praktiskt taget alla befattningar inom föreningen. De flesta känner honom emellertid mest som fotbollsdomare och domarbas där han varit aktiv ända fram till 2018.

Hans erfarenhet, hans lärarbakgrund och inte minst hans personkännedom har gjort honom till en lysande företrädare för Uddevallas idrottshistoria. De idrottshistoriska berättaraftnarna på Bohusläns museum är mycket populära.
Tony Larsson när boken var på korrekturstadiet. Den är således inbunden nu.

Tony och P O har tillsammans inspirerat idrottsföreningarna i Uddevalla till att gräva i sin egen historia. Långt över hundra personer i 23 föreningar har letat i sina arkiv efter bilder, protokoll, tidningsartiklar och annan dokumentation. Man har även intervjuat tidigare medlemmar.

Resultatet har blivit en fullödig historik över Uddevalla idrottsliv i en del fall mer än hundra år bakåt i tiden. Boken kan köpas i Hallmans bokhandel.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar