2018-06-22

Allan Grahn död


Löjtnant Allan Grahn har avlidit den 17 juni. Han föddes i Göteborg den 29 maj 1938.

Han blev instruktörsaspirant vid Göta artilleriregemente, A 2, 1958. Furir där 1959. A 2 avvecklades 1962 och då kom han till Bohusläns regemente.

Överfurir 1963, Rustmästare 1971. Fanjunkare 1972. Löjtnant 1983, vid Skaraborgsregemente 1991.

Tillhörig Bohusläns regemente 1962 - 1991. FN 7 (FN-bataljon).

Allan sörjes närmast av hustrun Ann-Britt samt sonen Christian med familj. Begravningsgudstjänsten har ägt rum i stillhet.  //

1 kommentar: