2018-06-08

Museichef Hans Kindgren avtackades

Idag var det många som ville avtacka museichef Hans Kindgren (till vänster) som nu skall sluta på Bohusläns museum efter 38 år. En imponerande karriär. Här är det Lars Bäckström och Yngve Johansson från Thordénstiftelsen.
 Åsa Hallén, chef för Värmlands museum uppvaktade med en stråhatt.
  Jan Gustafsson från Filmis ville också avtacka Hans. Och vad skulle presenten bestå av om inte biobiljetter?
Lars Nordström från Västra Götalandsregionens kulturnämnd tackade för ett mångårigt gott samarbete.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar