2018-06-01

60 år sedan studentexamen

1958 års studenter på besök i hemstaden.

Övre raden: Lennart Hansson, Gulle Sodeman (Svedung), Birgitta Olsson, Marianne Sjölin (Johansson), Dick Börjesson, Gundula Forseaus (Bärthel), Bengt Åke Bengtsson, Peter Koritz

Mellanraden: Leif Magnusson, Pia Sellers (Nordendorph), Marianne Lundquist (Hammar), Gunnel Böös (Andersson), Lena Rietz

Nedre raden: Margareta Andersson (Sergel), Gunilla Jungner, Gerd Ödhammar (Andersson), Britt-Marie Helld`en (Lyngby), Olle Lundgren, Anna-Lena Persson, Raili Berglund (Karlvall), Bo Hansson

Flicknamn inom parentes.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar