2017-12-21

MARIA LUNDBÄCKS FOTOGRAFIATELIER

Här är svaret på bildgåtan. Maria Lundbäcks hus med hennes fotografiatelier på Lagerbergsgatan 11.

1883 köpte hon ett hus vid Stora Norrgatan (numera Lagerbergsgatan) och flyttade ateljén dit. Det var ett ganska oansenligt gatuhus (vänstra huskroppen) från början men senare köpte hon granntomten och vände sig till sin gode vän stadsingenjören A H Lindeberg (som bl a ritat gamla brandstationen) och bad honom att rita en tillbyggnad till gatuhuset.

Tillbyggnaden var klar 1903 och de sammanbyggda husen ser ut så här i dag. Tillbyggnaden är den högra huskroppen där Maria inrättade fotoateljén i takvåningen mot norr.

Den här bilden tog jag 2007 och då kunde man fortfarande skönja texten på västra husgaveln. Det går knappast idag.
Maria Lundbäck öppnade filialer i både Munkedal och Trollhättan och hon hade flera kvinnliga fotografer anställda.

1912 valdes hon in i Uddevalla stadsfullmäktige men avstod uppdraget. Hon klädde sig mycket manligt vilket framgår av visitkortsporträttet ovan. Hennes livskamrat var den jämnåriga pappershandlaren Hildur Andersson.
Maria avled 1927 vid 70 års ålder. Hennes livskamrat Hildur överlevde Maria med 18 år. Hon dog 1945 vid 88 års ålder.

I Maria Lundbäcks eftermäle anges att "personligen var hon högt skattad för sin nobla och redbara karaktär och för sitt glada och tillgängliga sätt".

Den här bilden på Maria Lundbäcks familjegrav är tagen före Hildur Anderssons död. I graven ligger idag förutom Maria Lundbäck, hennes mamma Teresia Lundbäck och Hildur Andersson. Graven är en av de pampigaste på Norra Kyrkogården.  //

1 kommentar: