2017-05-01

Unik utställning på Backamo

Insänt av J O Rune Hasslöf

"Gunnar!
Vid Föreningen Backamo vänners årsmöte 29 april invigdes en intressant kulturhistorisk utställning i barack nr 2. Utställningen som bygger på återfunna kulisser och teaterrekvisita från interneringslägeret som fanns på lägerplatsen från maj till december 1945.

Drygt 1200 tyska soldater som internerats där skapade i hög grad själva sin sysselsättning och meningsfull tillvaro bland annat i form av en målarskola och teaterföreställningar. Dessa startade redan 13 maj 1945, varje föreställning kördes två gånger och var fjortonde dag var en premiär på ett nytt stycke. Mellan föreställningarna förvarades kulisser och teaterrekvisita på vinden till matsalen, byggnad 41. Där fann framlidne Ernst Helgesson dem omkring 1995, allt glömdes bort tills för ett år sedan då rekvisitan återfanns. En grupp Backamovänner, Ingrid Fuxwall, Kerstin Weström, Éva-Lena Berglund och Dennis Arvidsson, har nu förtjänstfullt ombesörjt att attiraljerna från internernas fritidsverksamhet kan visas.
Med bohuslänska hälsningar
J O Rune Hasslöf (som tagit bifogat foto)"

Utställningen är öppen de två kommande helgerna lörd-sönd kl 11-14.  Passa på att se den!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar