2017-05-17

Nu byggs det ett promenaddäck i Museiparken


Idag har Peab Byggservice påbörjat att på uppdrag av Uddevalla kommun bygga ett promenaddäck av trä i Museiparken. Tanken med promenaddäcket är att ersätta det nuvarande "kravallstaketet" med något snyggare. Det innebär också att området med skredrisk utvidgas in i Museiparken så totalt sett blir det mindre gräsyta för allmänheten där och vad Uddevallabloggen erfar kommer nationaldagsfirandet att flyttas tillbaka till Gustafsberg. Om det har med trädäcket att göra eller inte har jag ingen information om. Inte heller Taubedagen kan genomföras vid museet utan flyttas till Margretegärdeparken.

Så här är det tänkt att det skall se ut. Ett två meter brett promenaddäck med ett trästaket mot vattnet. På detta staket kommer det att sitta informationsskyltar som bl a berättar om översvämningar genom tiderna.

Så här kommer det att se ut de närmaste åren. Förhoppningen är att mark och kajer skall vara återställda först 2020.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar