2015-08-25

Rekordorder till Kynningsrud Prefab AB

Kynningsrud Prefab AB har i dagarna skrivit kontrakt med NCC Construction Sverige AB om att uppföra stommen till nya Mölndals Galleria i Mölndals centrum. Kontraktsumman är på 109 750 000 kronor och projektet är därmed det hittills största projektet för Kynningsrud Prefab AB.

- Det känns väldigt glädjande att ha arbetat fram denna stomlösning tillsammans med NCC säger Niclas Brav, försäljningsingenjör på Kynningsrud Prefab AB. -Arbetet med att nå fram till en väl fungerande och effektiv stomme har tagit många månader och det är väldigt skönt att ha rott iland ordern, fortsätter Niclas.

Montaget av stommen kommer att påbörjas i början av 2016 och kommer att pågå under hela året. Tillverkningen av betongelementen i fabriken i Uddevalla kommer att påbörjas under oktober.

-Vi vill vara en naturlig samarbetspartner inom stomentreprenader i Skandinavien, Mölndals Galleria ligger väl i linje med denna strävan säger Jon Blomberg, försäljningschef på Kynningsrud Prefab AB. Projektet skapar även en bra grund för elementtillverkningen i vår fabrik under 6 månader, och ger oss råg i ryggen att fortsätta utvecklas och utmana marknaden med innovativa och effektiva lösningar Att vi tar hem denna order visar på att vi kan ta stora entreprenader. Det var inte speciellt många år sedan som vi var cirka 50 personer anställda. Idag är vi drygt 200 personer och ambitionen är att fortsätta växa framöver, avslutar Jon.
 
- NCC har genomfört projekt tillsammans med Kynningsrud på ett bra sätt tidigare. Det kombinerat med den lösning som är framtagen för Mölndals Galleria ligger mycket till grund för valet av leverantör. Vi ser fram emot fortsatt starkt engagemang och bra samarbete i projektet för att Kynningsrud och NCC tillsammans skall kunna genomföra ännu ett lyckat projekt, som kommer bidra till centrala Mölndals stadsutveckling kommenterar NCC´s projektchef Torleif Harrysson valet av Kynningsrud som samarbetspartner på stomentreprenaden.  //

1 kommentar: