2015-08-28

Dubbelstatyn i Uddevalla 100 år 2015 - en digital utställning från Digitalt museum

Om du eventuellt inte känner till det vill jag slå ett slag för Digitalt museum ( www.digitaltmuseum.se ). Här har Bohusläns museum registrerat 147 542 objekt fram till idag. Och precis lagom till kungastatyns hundraårsjubileum har museet lagt ut en digital utställning med 49 bilder. Du hittar till utställningen genom att klicka här http://digitaltmuseum.se/011014462141?pos=21&count=49&exhibition_id=2308379D-6594-440D-930D-D2E0E64469F5

Detta är en guldgruva för den intresserade.

Här kan du läsa följande om utställningen:

Sveriges första dubbelstaty av brons invigdes av kung Gustaf V på Kungstorget i Uddevalla tisdagen den 31 augusti 1915. Statyn föreställer Karl X Gustav på häst med Erik Dahlbergh vid hans sida. Hundra år senare ståtar paret på samma plats i sina tygrika 1600-talskläder, kragstövlar och vidbrättade huvudbonader. Statyn är en tydlig mötesplats för uddevallaborna, och postamentet är en omtyckt sittplats för ungdomar.

Vem initierade och bekostade statyn?

Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren (1851-1922), född i Strömstad. Efter skolgång med medelmåttiga betyg flyttade A.F. Cavalli-Holmgren till Stockholm där hans näsa för affärer kom till sin rätt och där han också så småningom blev ordförande eller styrelseledamot i ett stort antal företag. Han "var en egensinnig ungkarl med udda vanor, alltid klädd i svart bonjour, plågad av lungsjukdom men med gott hjärta och generös hand".

Den 18 december 1912 öppnade stadsfullmäktige i Uddevalla ett förseglat konvolut avsänt från grosshandlare A.F. Cavalli-Holmgren i Stockholm med förslag på en gåva. Han önskade skänka ett monument till Uddevalla som påminde om någon för staden och området betydelsefull händelse och som samtidigt stärkte kärleken till hembygden och fosterlandet. Cavalli-Holmgren hade valt Karl X Gustav som enligt honom var den kung som bohusläningarna skattade högst.

Vem har ritat förslaget?

Skulptören och konstprofessorn Theodor Lundberg (1852 - 1926), Stockholm. Lundberg hade börjat skissa på ett förslag till staty av Karl X Gustav för placering i Stockholm. Denna kom inte till stånd. Istället välkomnades hans staty på Uddevallas torg.

Vem tillverkade statyn?

Otto Meyers Konst- Metall- & Zinkgjuteri, Stockholm, modellerade och gjöt statyn i brons.

Läs mer om Meyers konstgjuteri https://sv.wikipedia.org/wiki/Meyers_konstgjuteri

Vad föreställer den?

Sveriges första dubbelstaty visar kung Karl X Gustav (1622-1660) sittande på en stillastående häst. Han tittar med allvarlig blick ut över omgivningarna. Vid hans sida står hans rådgivare – greven, militären, arkitekten och ämbetsmannen - Erik Dahlbergh (1625-1703) med en anteckningsbok i handen.

Vem tillverkade sockeln eller postamentet och vad visar det?

Ett stenhuggeri i Bohuslän tillverkade sockeln i rödbrun granit från landskapet. Bohusläns förste svenske landshövding Rutger von Ascheberg (1621-1693) har fått en porträttmedaljong på granitsockeln.

Hur stor är dubbelstatyn på sitt postament?

Höjden är 9 meter.

Vad var givarens syfte med motivvalet?

Syftet var att påminna om historiska personer och händelser. Monumentet genomsyras av nationalistisk anda. Genom placering på en offentlig plats med stora ytor runt omkring som gav möjlighet till manifestationer hoppades man att människor skulle påverkas av dess intensitet och budskap och därigenom bli goda samhällsmedborgare.

På 100-årsdagen 2015 har statyn på Karl X Gustav och Erik Dahlbergh fortfarande sin givna plats på torget i Uddevalla. Dess innehåll uppmärksammas sällan, men postamentet utgör en bra sittplats och statyn fungerar utmärkt som mötesplats för stadens invånare.

Var kan man läsa mer?

Artiklar i dagstidningarna Bohus-Posten och Bohusläningen mellan åren 1912 och 1915.

Elektronisk källor:

Nielson, Lena: Dubbelstatyn i Uddevalla. Sveriges första dubbelstaty – Lefe konung Karl Gustafs minne, lefe Bohuslän, lefe Sverige! Monumentbloggen. Forskarskolan Historiska medier frossar i minnesmärken. 2013-01-30.

https://forhimumea.wordpress.com/category/lena-nielsen/dubbelstatyn-i-uddevalla/

Uddevallabloggen.

http://uddevallare.blogspot.se/2010/08/statyinvigningen-31-augusti-1915.html

http://uddevallare.blogspot.se/2013/03/sveriges-forsta-dubbelstaty-lefe-konung.html //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar