2024-02-13

Östergatan söderut

Ja, denna bilden var en riktig luring. Det är Östergatan i riktning söderut Fotografen står i hörnet Lagerbergsgatan - Östergatan. Till vänster tändsticksfabrikens magasin som revs för att Tigerfabriken skulle byggas där.

Och här har vi Östergatan norrut. Huset där borta tillhör kvarteret Örnen.
Ett utsnitt av ekonomiska kartan 1937.
Och här har vi Östergatan söderut idag.   ///

1 kommentar: