2024-02-24

Årsmöte på tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion på Ukraina

Reservofficer vid Kungliga Bohusläns Regemente, Lapplands jägarregemente och Livregementets husarer.

Verksam som Lärare, föreläsare och rådgivare i bland annat: Underrättelsetjänst, Hotbildsanalyser, Risk Hantering och Bakgrundskontroller.

” Sture har imponerande och uppdaterad kunskap om ryska Försvarsmakten och kriget i Ukraina vilka han dessutom presenterar på ett intressant och pedagogiskt sätt. Hans djupa kunskap räcker också till för att kunna föra intressanta diskussioner även med högt kvalificerad personal. Som tidigare arméchef fick jag löpande rapporter från Sture vilket breddade min lägesbild och uppfattning om kriget. Denna artikel om striden vid Antonov flygplatsen gav mig fördjupad kunskap och en mer nyanserad bild av inledningen på Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Lyssna på Sture, hans kunskap är unik, djup och viktig”.

Karl L E Engelbrektson

Generalmajor/ Major General


I dag den 24 februari är det tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det passade därför särskilt bra att Bohusläns regementes kamratförening bjudit in Sture Fredheim att föreläsa om invasionen. Det framstod mycket tydligt att Sture är oerhört kunnig om kriget mot Ukraina. Det blev en mycket intressant dryg timme och vi fick en inblick i kriget på detaljnivå.


Men vi hade samlats för att genomföra kamratföreningens årsmöte. Det började med korum genomfört av regementspastor Kurt Olsson.


Föreningens ordförande Pelle Norberg närmast. Bakom honom mötesordföranden Tommy Åhsman och föreningens sekreterare Gun Bergman.

Föreningens ekonomi befanns vara i gott skick och med något undantag valdes styrelseledamöterna om för en ny period.

Ordförande Pelle Norberg kunde dela ut förtjänstecken till Boo Isacsson, Uddevalla, och Gun Bergman, Uddevalla.   ///

3 kommentarer:

 1. Putin & Co är farliga. Var har han satt gränsen någonstans, om han ens har någon 🥲😡

  SvaraRadera
 2. Det finns dom som har varnat för Ryssland och tidigare sovjetunionen sedan andra världskrigets slut.
  Men få har lyssnat.
  Sent vaknar de naiva.

  SvaraRadera
 3. Återskapa ett Regemente i Uddevalla Snarast !!!

  SvaraRadera