2024-02-28

Norra Drottninggatan etapp 2 har påbörjats

Just nu pågår arbetena på Norra Drottninggatan. På kommunens hemsida beskrivs arbetena så här:

Norra Drottninggatan ska gestaltas mot en gångfartsgata. Gatan får bredare trottoarer med lägre kantstenshöjd vilket ökar möjligheterna för uteserveringar sommartid. Andra tider på året kan trottoarerna användas för parkering. Handikapparkering och lastzoner finns inplanerade. Lastzonernas funktion varierar beroende på tid och kan användas som parkering efter arbetstid. Norra Drottninggatan ska fortsatt vara en dubbelriktad gata, men körytan minskas till 5,5 meter bred som medger möten mellan personbilar.

Preliminär tidplan

  • Höst 2024: Arbeten med trottoar utmed Norra Drottninggatan.
  • Jul 2024: Uppehåll i arbetet
  • 2025: Arbete med gatubeläggning på Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan
  • Vår 2026: Arbete med gatubeläggning Bartilsgatan. ///

1 kommentar: