2023-10-15

Översvämningar i Uddevalla ständigt återkommande

Arkivbild 2020-02-17

Att Uddevallaborna är vana vid översvämningar i hamnområdet är inte konstigt då dessa inträffar varje eller vartannat år. Det som förvånar mig denna gången är kommentarer på Facebook där man tror att det måste regna för att det skall svämma över. Vanligtvis regnar det inte utan det är den hårda västsydvästliga vinden som sveper fram längs Byfjorden och på det sättet pressar in vatten mot staden.

För en del år sedan tog kommunen i bruk ett sms-system som varnade när vattnet steg. Vad som hände med den är oklart men den fungerar i vart fall inte längre.

Stora delar av hamnområdet består av utfyllda muddermassor som. Bohusläns museum och Riverside står stabilt på betongpålar mellan 20 - 60 meter långa. Men marken runt byggnaderna omkring sjunker avsevärt. Sedan 1983 då museibyggnaden stod klart har marken sjunkit så mycket som upp till 60 centimeter.

Se nedan vad tidningarna skrivit enligt Tidningsarkivet. Vill du läsa artiklarna så finns de på Bohusläns Föreningsarkiv.

Datum         Innehåll

1861-11-25 Svår översvämning i Uddevalla (i klass med 1824 års!)  Flera skeppsbrott. Båtar.

1881-12-19 En orkanlik storm förorsakade översvämningar i Uddevalla. Väder.

1881-12-24 En orkanlik storm orsakade översvämning i Strömstad. Väder.

1882-01-09 Ännu en orkanliknande storm förorsakar översvämning i Uddevalla. Väder.

1883-10-22 Översvämning efter väldig storm. Väder.

1888-11-22 Hamngatorna i Uddevalla översvämmades i tisdags. Översvämning.

1888-11-27 Stormen drev vattnet högt upp på gatorna. Väder. Översvämning.

1898-12-03 Om översvämningarna i Uddevalla. Väder.

1904-05-17 Översvämning på grund av skyfall i Uddevalla. Väder.

1907-12-24 Bilder från översvämningarna i Uddevalla sommaren 1907 UVHJ stationen. Julbilaga.

1909-05-19 I följd av den rikliga nederbörden, översvämning på Västerlånggatan.

1911-11-07 Stor översvämning i Uddevalla, vattnet steg upp till Natt och Dags bryggeri.

1912-08-23 Skyfallsartadt regn. Översvämningar och järnvägsras i Uddevalla. Väder.

1913-12-06 Bilder på översvämningar vid Badhuset- och Kreaturstorget, hamnstationen- och ångbåtsbryggan. Väder.

1923-10-10 Översvämning i Uddevalla. Hela stationsområdet vid hamnen stå under vatten ända upp till Nyholms konditori. Väder.

1924-09-11 Ett mycket häftigt åskväder har dragit över Bohuslän, översvämning i Uddevalla.

1925-01-02 Storm, åska och regn över västkusten. Översvämning i Uddevalla. Väder.

1925-01-03 Blixt åska storm hagel regn och översvämning, bl a höll elden på att bli släckt. Väder.

1925-01-05 Det svåra ovädret kulminerade natten till i lördags, omfattande översvämningar i Uddevalla. Väder.

1925-01-05 Med eka på stadens gator. En rundtur i översvämningstider. Väder.

1925-01-05 Om översvämningarnas besvärligheter och åtgärder.

1925-01-05 Vad kan göras mot översvämningar i Uddevalla? Hamn.

1925-02-02 Ny västanstorm över västkusten. Kortvarig men svår översvämning i Uddevalla. Väder.

1925-02-10 Översvämningarna kommer tätt. Igår steg vattnet med 1 meter. Väder.

1926-11-15 Uddevalla har åter hemsökts av svårartad översvämning. Väder.

1926-11-16 Översvämning i Uddevalla igen.  Väder.

1927-10-04 Översvämning i Uddevalla. Stora delar av staden under vatten. Väder.

1929-11-13 Översvämning i Uddevalla. Skadegörelse på vägarna. Väder.

1930-07-18 Uddevallabo som ämnar omintetgöra översvämningarna. Epokgörande uppfinning.

1930-10-10 Höstens första översvämning. Väder.

1931-07-20 Skyfall över Uddevalla, 48 mm, översvämning. Väder.

1931-12-28 Julhelgen bjöd, utom det vanliga helgfirandet, på översvämning och isinvation. Väder. Bild.

1931-12-29 Stormig jul i Uddevalla. Svår översvämning. Vattnet åstadkom  stor förödelse. Väder.

1932-01-09 Åter en svår översvämning i Uddevalla. Väder.

1935-02-28 Översvämningar av Munkedalsälven, brokaret ramponerat. Väder. Bild.

1935-09-19 Stormen över Bohuskusten mätte 20 sek.-m. I Uddevalla blev det översvämning. Väder.

1935-09-21 Ny översvämning i Uddevalla. Hamnplanen under vatten på fredagen. Väder.

1935-09-21 27 sekundm:s storm över Bohus-kusten. Översvämningar i Uddevalla. Väder. Bild.

1936-10-19 Översvämning i Uddevalla. Bild.

1936-12-05 Oväder över Bohuskusten. Blixt, åska vrakande sjöar och hagelbyar. Översvämning.

1938-01-19 Översvämningarna vid Vettelanda i Skee. Väder.

1938-02-01 Grebbestadskrönika: Om högvatten, översvämningar- och en omdebaterad hamn på glid.

1938-02-02 Kafégästerna utrustades med stövlar. Häftig översvämning även i går. Väder.

1938-03-11 Vad är orsaken till översvämningarna? Farleder.

1938-10-06 Höstens första översvämning i Uddevalla.

1938-10-07 Stora översvämningar i Dragsmark och Hallinden.

1938-10-11 Ny översvämning. Hällregn, åska och 33 mm nederbörd. Väder.

1939-01-18 Svår översvämning vid Vettelanda. De värsta vattuflödena sedan 1929. Väder.

1939-01-19 Översvämning i Grebbestad vållar skada. Skall fastighetsägarna få ersättning? Väder.

1939-07-15 Drätselkammaren beslöt om stödmurar till förhindrande av översvämningarna.

1939-07-17 Åskväder och skyfall orsakar  översvämning på gator i Uddevalla. Västerlånggatan.

1939-07-19 Järnvägarna till Uddevalla trafikklara idag, mera om översvämningarna.

1940-11-22 Högvatten i Uddevalla igår kväll. Kraftig översvämning som kom hastigt. Väder.

1942-10-16 Det höga vattnet orsakade gasstopp i hela Uddevalla. Betydande översvämningar. Energi.

1946-09-16 Stormen- och skyfallet medförde översvämningar i hamnen. Väder.

1947-05-06 Översvämning på Hjärtumsvägen. Provisorisk gångbro byggdes för trafikkanter.

1948-02-02 Översvämning vid Strömstadsvägen, lekplats och mattpiskställen går inte att komma åt. Väder.

1948-08-09 Skyfallet över Hunnebo vållade svåra översvämningar. Väder.

1949-01-10 """Översvämning"" i Hunnebodalen, där rodde man omkring med ekor. Väder."

1949-10-25 Översvämningar i Uddevalla i vägporten vid Kopparsberg stod vattnet 80 cm högt. Väder.

1949-10-25 Översvämningar i Uddevalla. Som en katastrog uppstod i trakterna runt staden. Väder.

1951-04-09 Stora översvämningar i Bohuslän/Dal, vägar blir till kanaler. Väder.

1951-12-07 Bild på översvämningen i hamnen, man fick ro med eka. Väder.

1952-01-02 Nyår med översvämningar och restaurangbesök. Högtid. Väder.

1953-12-01 Översvämning i hamnen. Bild.

1954-01-18 Bangården nerisad efter översvämningen. Väder. Bild.

1955-01-14 Dubbel översvämning kring Uddevalla hamn. Väder.

1955-02-05 Fördjupad farled till Uddevalla kan lindra översvämningarna. Farleder. Bild.

1956-01-23 Ny rangerbangård i Uddevalla hamn, oberoende av översvämningar. Järnväg. Bild.

1956-01-23 SJ i Uddevalla oberoende av översvämningar. Järnväg. Bild.

1956-04-13 Genialt förslag i Uddevalla att stoppa översvämningar. Hamn.

1956-08-31 Översvämningar i Bohuslän. Väder. Natur. Bild.

1957-02-04 Skador för 100 000-tals kronor. Värsta översvämningarna i Uddevalla sedan 1914. Väder. Bild.

1958-09-17 Gator höjs till skydd mot översvämningar.

1961-12-07 Översvämningar i stormens spår. Väder. Bild.

1965-11-02 Att höja gatunivån i Uddevalla, bästa skyddet mot översvämning. Gatuarbete. Bild.

1967-03-29 Översvämningar, tele-och elavbrott. Bohuslän lamslogs. Väder. Bild.

1968-03-26 Treårig flicka drunknad föll i bäck från spång. Från översvämning i norra Bohuslän. Död.

1968-08-28 Gatuarbeten i Kungshamn för att eliminera de översvämningar vid starkt regn.

1969-09-23 Orkanen orsakade översvämning och stor förödelse i Uddevalla. Väder.

1970-10-19 Stor översvämning i Uddevalla. Västerlånggatan under vatten.

1970-10-20 Översvämningar och olyckor under första svåra höststormen. Det gick vågor på Uddevalla gator.

1971-07-26 Oväder över västsverige. Översvämningar, campare flydde kusten. Väder. Bild.

1971-10-21 Höstens första översvämning. Väder.

1975-10-20 Översvämningar i Uddevalla. Väder. Bild.

1978-01-18 Översvämning vid Risån.

1979-05-31 Bild på Västerlånggatan - översvämning utanför Apoteket, Domus och norrut 1977.

1979-06-01 Nya Västerlånggatan-invigning i översvämningsvatten av landshövding Carl Persson. Berättelse. Gatuarbete. Bild.

1979-12-07 Bilder från hamnen och översvämningen. Väder.

1981-07-01 Värsta översvämningen på 20 år. Uddevalla kommuns avlopp räckte inte. Väder. Bild.

1982-10-08 26 fastighetsägare i Kissleberg får vänta. Strid om översvämning olöst. Undersökningar ska föras om. Väder. Ledningar.

1982-10-19 Omläggning av VA-ledningar i Färgelanda eftersom risken är stor för rörbrott och översvämningar. Ledningar.

1982-11-26 Svåraste översvämningen på många år. Väder. Bild.

1989-12-07 Översvämning  5 nov 1914.

1990-03-01 Den äldsta översvämningsbilden från år 1913 är järnvägsstationen i hamnen. Väder. Bild.

1990-08-17 Nu var det dags igen med översvämning, personalen  har tröttnat, inköpt stövlar till musei-besökare.

1993-01-29 Båthall med flyt. Översvämning kring Bohusläns Museums blivande båthall.

1997-04-17 Gångtunneln under Bohusbanan vid Hönseberget stängd pga översvämning. Järnväg.

1997-08-15 Anders Wassenius från Lane Ryr, saknad efter en översvämningsolycka i Arizona i USA.

1997-08-30 Anders Wassenius ännu ej funnen efter översvämningsolyckan i USA.

1997-10-24 Översvämningseländet på Kungsgatan måste lösas. Översvämning.

1999-10-04 Regnet dränkte gården,översvämningar och raserade vägar i skyfallens spår. Väder. Bild.

1999-12-02 Så drabbades Bohuslän av stormen 1969. Stor översvämning. Ett helt plåttak blåste ner. Väder. Bild.

1999-12-07 Tövädret orsakade översvämningar. Väder. Bild.

1999-12-08 Kommunen får kritik. Affärsinnehavare trötta på översvämningarna. Bild.

1999-12-27 Skee drabbat av skyfall. Julens översvämningar de värsta sedan 1974. Väder.

2000-07-12 Camparna har fått nog, åska, regn och översvämning. Väder. Bild.

2000-07-13 Tisdagens översvämning i Källdal kan bli en dyr historia för kommunen. Väder. Bild.

2000-08-04 Oviss framtid för de översvämningsdrabbade i Källdal. Oklart om kommunen kompenserar de drabbade. Väder.

2000-09-02 Översvämning gång på gång. Ilska bostadsrättsförening på Vesslevägen- och inget görs. Gatuarbete. Bild.

2000-11-11 Hemvärnet inkallat till vattenkaos, översvämningsproblem i Dalsland. Väder.

2000-11-14 Kritiska punkter bevakas. Om översvämningarna i Bengtsfors. Väder. Bild.

2000-11-18 På grund av översvämningen ska flytbrygga  i Håverud säkras med hjälp av Vertholehelikopter. Väder.

2000-11-28 Fam. Zeybrandts hus i Grebbestad drabbas ofta av översvämning. Kommunen måste lösa vattenproblemen. Ledningar.

2001-02-02 De kraftiga nordostliga vindarna som sveper över Vänersborg har lett till nya översvämningar. Väder.

2001-02-08 Ersättning för översvämningar ska avgöras under våren beträffande omr. Källdal och Kisselberg avgöras. Väder.

2001-02-28 Förslag på tunnel från Vänern till Uddevalla. Skulle minska översvämningsrisken för Vänern.

2001-08-31 Översvämningar i Uddevalla redan på 1600-talet. Natur. Bild.

2001-11-06 Färgelanda får betala för översvämning efter ett skyfall förra sommaren. Väder.

2001-12-11 Villaägare kräver skadestånd. Översvämningsdrabbade på Källdal är inte nöjda med ersättning. Juridik. Bild.

2001-12-31 Vattenläckor drabbade centrum. Översvämning på Göteborgsvägen. Ledningar. Bild.

2002-07-23 Bilder på översvämningar i Rixö, det nedkom 100 milimeter regn. Väder.

2002-08-16 Städer måste evakueras. Fruktan för giftutsläpp efter översvämningar i Europa. Miljö.

2002-10-21 35 domkrafter skall höja Läkarhuset en halv meter, för att slippa översvämningar. Väder.

2002-10-29 Barbro och Erik Fredriksson berättar om sitt leverne efter översvämningen i början av augusti.

2003-12-27 Varning för översvämningar i Västsverige. Väder.

2004-07-24 Översvämningar i Småland ger miljonförluster. Innebär uteblivna skördar och en katastrof för många lantbrukare. Väder.

2004-09-24 Snart slut på översvämningarna. Nytt dagvattensystem gör att regnvattnet leds bort snabbare. Väder. Bild.

 

3 kommentarer:

  1. Bygger man en stad i blålera på en gammal havsbotten så är det ingen raketforskning att skiten sjunker.

    SvaraRadera
  2. Och dessutom är det kommunens planer att bygga mer på dessa sanka, svåra ytor. Slänga pengar i sjön?

    SvaraRadera
  3. Väldigt intressant läsning. Tack Gunnar

    SvaraRadera