2023-10-19

Ida Wessman

Uddevalla Hembygdsförening hyr Wessmanska huset av Uddevalla kommun. Men varför kallas det Wessmanska huset?

Ja, det namnet får vi i hembygdsföreningen ta på oss efter att vi lärt oss mer och mer om familjen Wessman och dess koppling till huset.

Vi trodde att huset var byggt av familjen Wessman tidigt 1800-tal, men redan på1760-talet fanns huset. Då som ett envåningshus. Familjen Wessman lär har byggt på huset med en våning när de skulle flytta in. Ida föddes den 6 oktober 1831 och när hon bara var ett par år gammal förolyckades hennes pappa Anders Lorentz Wessman när det fartyg han var styrman på förliste utanför Bohuskusten.

Ida blev med tiden den i familjen som bodde kvar i huset. Hon avled den 30 januari 1922 och hade då skrivit ett testamente med flera ändringar som kom att styra den fond som hon ville skulle bildas.

In memoriam Bohusposten fredagen den 3 febr. 1922.

Vid 90 års ålder avled här i tisdags, 30/1, fröken Ida Wessman. Född och uppfostrad i Uddevalla ägde och bebodde hon det hus i vilket hon för första gången såg dagens ljus. Blid och vänlig mot alla med vilka hon kom i beröring hade hon förvärvat en stor vänkrets, vilken ofta gjorde henne besök, då hon tillfölje av höftskada varit bunden vid sina rum i flera år.

Hennes själs förmögenheter voro till mot slutet oförminskade och hon deltog med intresse i dagens frågor. Om sin ungdom och konfirmationstid 1846-hon läste för dåvarande kyrkoherden i Uddevalla, sedermera biskop Björk - talade hon gärna. Likaså om ungdomens fostran förr och nu.

Alltid verksam räckte hennes krafter till även utom hemmets värld och ända till 1904 var hon föreståndarinna för barnbespisningen, där hon nedlade ett intresserat och målmedvetet arbete. Hennes barnakärlek gjorde arbetet lätt och de små barnen älskade hon mycket och älskades tillbaka.

Uddevalla arbetsbyrå förestod hon samtidigt och, då hon efter ett 15-tal år avgick, fick hon som tack mottaga av dess direktion en textad adress jäm te en penningsumma. Det är många gamla orkeslösa gummor hon givit ar bete med strumpstickning o.d., som de med skrumpna och darrande händer kunde utföra och deras glädje, då de för sitt arbete fick mottaga den extra förtjänsten, var belöning nog för föreståndarinnan. Det var hennes glädje att hjälpa.

Jordfästningen ägde rum i torsdags. I hemmet, där minnesgoda vänner samlats, talade kyrkoherde Törnqvist över den gamlas minne. Framhållan de hennes insats i det allmännas tjänst; hennes aldrig slocknande intresse för de gamla och nödställda i samhället o.s.v.

Gravkapellet var vackert smyckat med granar och blommor, och då pro cessionen samlats och den vackert smyckade kistan insatts på katafalken spelades ps 487:6-7 varefter kistan fördes till norra kyrkogården och ned sattes i familjegraven. En rik blomstergärd hade ägnats den döda. Ida Elisabet Götilda Wessman blev 90 år, 3 månader och 24 dagar.

Donationen

Enligt ett protokoll från Stadsfullmäktige den 20 maj 1924 har styrelsen -"Ida Wessmans fond" blivit tillsatt enligt testamentet.

Borgmästaren, Sixten Neiglick, mottog kr 11735:22 av boutredaren advokat Albert Mellin. Vid ett styrelsesammanträde den 6 febr. 1925, där borgmästare Sixten Neiglick, kyrkoherde JA Bogren och suppl. handlanden A Bergman närvar, beslöts bl.a. att av fondens tillgångar inköpa Svenska Statens 5 % obligationer för 10000:-.

Vidare noterades att, enligt Ida Wessmans testamente, fröknarna Charlotte Jakobsson och Carolina Blomqvist envar under sin livstid skall uppbära 1/3 av årsräntan å fondens kapital. Till hållande av den sista 1/3 utsåg styrelsen fröken Tekla Nyberg och skul- medlen utbetalas den 12 febr. enligt donatorns föreskrift.   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar