2023-09-23

Västsvenska jordskred

Digitaltmuseum/Selma Sahlberg

Natten till idag inträffade ett stort jordskred vid Stenungsund. Det har bl a inneburit att E 6:an är helt avstängd och att trafiken på om ca 10 000 bilar per dygn måste ledas om till E 6:an genom bl a Ucklum.

Mer om detta kan man se och höra i våra svenska medier. Men även i norska Dagsrevyen kl 19 ikväll var jordskredet huvudnyheten. E 6:an genom Bohuslän är ju något av en norsk huvudled.

Men Västsverige och Bohuslän har en månghundraårig historia av jordskred eller jordfall som det ibland kallas. Ett av de största jordskreden var det vid Åkerström i Göta Älv den 6 oktober 1648. Skredet var mycket stort och ledde till att det dämde upp hela älven. Olika uppgifter gör gällande att någonstans mellan 85 och 127 personer omkom.

Smedbergsraset på bilden ovan inträffade 23.8 1911, mellan den s.k. Öbbönsvägen och
Öbbönsbäcken i det område där järnvägsspåret löper parallellt med bäcken.

I det alltid pålitliga Tidningsarkivet söker jag på ordet jordskred och får denna träfflista:

Datum         Innehåll
1829-01-22 Stort jordfall (jordskred) vid Saltkällan. Natur.
1862-12-29 Stort jordskred i Skredsvik på Gunnarby 50 meter från 1724 års skred. Natur. Olycka.
1893-08-12 Jordskred vid Krämarevik mellan Oxevik och Källviken. Olycka.
1893-08-19 Jordskredet vid Kämpersvik. Olycka.
1901-02-28 Jordskred vid Saltkällan. Olycka.
1909-11-02 Stort jordskred vid Saltkällan. Olycka.
1909-11-03 Jordskredet vid Saltkällan, det största i mannaminne i Bohuslän. Olycka.
1910-10-08 Ett jordskred, hemskt bohuslänskt minne från 1648, vid gården Intagan. Olycka.
1914-02-20 Jordskred vid Ström - två personer omkomna. Olycka.
1923-11-15 Jordskred i Munkedal. Natur. Olycka.
1940-07-03 Det stora jordskredet vid Kvistrumsälven. Olycka.
1950-09-30 Ett av det största jordskred som inträffat i Sverige uppstod 8.25 vid Surte. Olycka.
1962-05-28 Jordskred i Göta älv vid Trollhättan, tidigare ras 1648 på samma plats. Bild.
1977-11-30     Stort ras (jordskred) vid Tuve 
2004-09-22 E6:an fortfarande avstängd efter jordskredet vid Ljungskile. Trafik. Bild.
2006-12-10     Stort jordskred vid Småröd

Till detta kan jag lägga alla ras som inträffade vid byggandet av Bohusbanan. Ett stort ras var när man byggde en järnvägsbank rakt över Kasebukten i Uddevalla. Det var så många ras när Bohusbanan byggdes att tidningarna kallade järnvägen för Bohuslänska rasbanan.    ////

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar