2023-09-26

Här byggs Äsperöds nya förskola

Från kommunens hemsida:

I Äsperöd byggs en helt ny förskola med sex avdelningar i två våningar. Förskolan väntas vara klar i början av 2025

I området växer en lindallé som tyvärr måste tas ner inför byggnationen. En ny allé kommer att återplanteras när förskolan är klar som en kompensationsåtgärd. I arbetsområdet står också en stor gammal ek med höga naturvärden, den så kallade "Äsperödseken". Eken kommer att skyddas under tiden byggnation pågår.

Förskolans verksamhet har flyttat till gamla Äsperödshemmet under byggtiden.

Projektstatus: Arbetet har startat. Just nu pågår rivning av den befintliga förskolan under sommaren.

Totalentreprenör: Peab

Preliminär tidplan: 
Sommar 2023 - Rivningsarbeten
Augusti 2023 - Byggstart
Februari 2025 - Förskolan färdigbyggd, inredning tar vid
Vår/sommar 2025 - Inflyttning i lokalerna

Klar: Februari 2025   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar