2022-05-27

Skalbankarna vid Nedre Bräcke


En ovanlig bild på Bräckebanken. Ladan och manbyggnaden hörde till gården Nedre Bräcke, på vars mark de stora skalbankarna fanns. Skalbankarna är mer än 10 000 år gamla och just här är de som allra mäktigast. Skalbanksmuseet ligger idag strax utanför vänstra bildkanten.

Nedre Bräcke låg i Bäve men köptes in av Uddevalla stad i början av 1900-talet. Uddevalla kom att tjäna stora pengar genom att arrendera ut skalbankarna. Staden anställde en tillsyningsman som skulle övervaka avverkningen (ja det kallades faktiskt så). Den personen bodde i manbyggnaden på Nedre Bräcke. De mest kända arrendatorerna var bröderna Steene

En sökning på ordet snäckskal ger följande träfflista:

Datum Innehåll

1861-10-24 Sällskapet X begär att några snäckskalsbankar vid Kapelle skall skyddas. Natur.

1894-05-17 Snäckskalsbankarna på Kapelle av sällsynt geologiskt intresse. Kulturminne.

1902-01-25 Kasebukten fylls med snäckskal från bankarna vid Bräcke. Järnväg.

1903-07-09 Stadspromenader, 30. Bräcke, Kuröd. Snäckskalsbankarna.

1910-04-09 Kapellebackens snäckskalsbankar, en kontigent av den internationella geologiska historia.

1914-02-26 Under uttagning av snäckskal i skalsandbankarna öster om Uddevalla.

1920-02-07 Uddevalla snäckskalsfabrik Erik G. Norlin, Kapelle. Industri.

1923-01-04 Ny fackförening i bildad i Uddevalla av arbetarna vid snäckskalsgroparna.

1923-05-07 Grusgropsägare Norlin lockoutar sina ett 20-tals arbetare i snäckskalsbankarna. Arbetsmarknad.

1923-05-08 Arbetet vid Uddevalla snäckskalsbankar inställes på grund af orderbrist. Nedläggning.

1924-02-07 Anbud å snäckskal. DK har för avsikt att till fullmäktige ingå med begäran. Annons.

1926-07-07 Kungörelse: Fridlysning av snäckskalsparti å Övre Bräcke.

1926-10-19 Eldsvåda uppstod i lördags i Snäckskalsfabriken vid gamla idrottsplatsen. Brand

1927-02-26 Snäckskalsbankarna i fara. Natur.

1929-07-12 En del av snäckskalsbanken vid Bräcke skyddas. Natur.

1932-01-19 De väldiga snäckskalslager som skola förvandlas till hönsfoder. Bild.

1932-01-22 Stenåldersfynd, grönstensyxa, borr- och flinta funna vid utgrävning i Snäckskalsbankarna. Historia.

1932-01-23 Stenåldersfynd i Bräcke snäckskalsbankar. Spår av stenåldersmänniskor. Utgrävning.

1932-01-25 Göteborgsgeologer studerar Kurödsbanken. Nya fynd har gjorts i Snäckskalsbankarna. Utgrävning.

1932-02-18 I snäckskalsbanken vid Bräcke har i dagarna påträffats ett hörselben av grönlandsval. Utgrävning.

1932-05-26 Ragnar Steenes snäckskalsfabrik vid gasverket ödelagd vid brand.

1932-05-26 Fabrik i Uddevalla brunnen. Uddevalla Snäckskalsfabrik i aska. Brand.

1932-05-26 Snäckskalsfabrik i Uddevalla ödelagd igår. Skador för ca 20 000 kr. Brand. Bild.

1934-08-06 En dödsolycka inträffade strax ovan snäckskalbankarna vid Nedre Bräcke. Olycka.

1936-05-28 Snäckskalsfabrikant i Bäve anmäld. Arbetsmarknad.

1936-09-11 Kapellehöjdernas bebyggelse. Snäckskalslagren. Hembygd.

1937-06-19 Geografer studera snäckskalsbankarna. Natur. Bild.

1938-05-04 Torrt snäckskalsmjöl för trossbottnar. Bröderna Steene AB. Annons. Byggnadsmaterial.

1938-05-10 Fröken Jane Sanne donerade på sin 50-årsdag 1.000 kronor till snäckskalsbankarnas bevarande. Natur.

1938-06-11 Snäckskalsbankarna, Skansen, Museét och de natursköna omgivningarna av T. S-g.

1938-09-20 Snäckskalsavverkningen vid Kuröd stoppas. Natur.

1938-09-20 Skalbankarna å Bräcke räddas. Utgrävning av snäckskal inställes ett år. Natur.

1938-09-21 50 år fyller förmannen vid snäckskalsfabriken på Porsen Johannes Andersson Plate.

1938-11-04 Skall snäckskalsbankarna vid Bräcke bli naturreservat? Natur.

1938-11-14 Lyckad Lotta-dag i Uddevalla med föredrag om luftskydd och snäckskalsbankar. Regemente.

1939-01-23 Snäckskalsbankarna i Bräcke inlöses av staten. Motion i riksdagens båda kamrar. Natur.

1939-01-23 Staten bör expropriera vid Bräcke. Snäckskalsbankarna inför riksdagen. Natur.

1939-01-27 Drätselkammaren har fått förfrågan om kostnaderna för överlåtande av snäckskalsbankarna till naturreservat.

1939-02-01 Schakt med glasvägg för Snäckskalsstudier. Turistintendenten ger nya uppslag för Uddevalla. Natur.

1939-03-08 Vetenskapsakademien tillstyrker fridlysning av Bräcke snäckskalsbankar. Natur.

1939-08-18 Snäckskalsbankarnas fridlysning.

1942-04-17 Bröderna Steenes snäckskalsfabrik vid Porsen ödelagd vid nattlig brand.

1949-08-01 Torsten Steenes snäckskalsfabrik på Kuröd ödelagd av brand vid åsknedslag.

1949-10-01 60 år fyller Dir. Ragnar Steene. (Säljare av snäckskal.)

1953-09-02 Ritning på motorcrossbanan, som körs på snäckskal. Motorsport.

1960-08-29 Snäckskalsbankarna i Bräcke lockade botaniker från Göteborg.

1965-07-21 "Natur värd att vårda. Bilder på ""Landeriet"" Emaus- och Snäckskalsbankarna. Hembygd."

1967-06-02 Snäckskalsdamm blir akvarievänseldorado.14 årige Per Lysberg prövar fiskelyckan i dammen. Fisk. Bild.

1970-04-17 Vårens första hästhovar har Maria och Anna Larsson hittat ovanför Snäckskalsbankarna. Blommor. Bild.

1972-07-10 Det var inte syndafloden som bildade snäckskalsbankarna. Miljö. Natur. Bild.

1973-07-14 Bild på Snäckskalsbankarna i Uddevalla, världens största, och i sitt slag unikt, men utsätts ständigt för åverkan.

1980-11-05 Gamla snäckskal utnyttjades till hönsfoder. Natur.

1981-04-09 Snäckskalsbankarna vid Kuröd presenteras i en ny folder. Turist. Natur.

1981-06-04 Snäckskalbankarna blir naturminne. Turist.

1981-06-04 Unik snäckskalsdamm klarar sig från försurning. Natur. Bild.

1981-07-15 Unik snäckskalsbank, Uddevallas okända turistmål. Natur. Bild.

1983-05-11 Snäckskalsbankarna vid Uddevalla har av länstyrelsen förklarats som naturreservat.

1983-08-02 Snäckskalsbankarna unika i världen. Natur. Turist.

1987-03-05 Om snäckskalbankarna från förr. Natur. Turist.

1987-07-16 Snäckskalsbankarna är ett av Uddevallas 12 naturreservat. Kulturminne. Bild.

1991-09-05 Snäckskalsbankarna vid Bräcke och Kuröd, turistmål som växer igen. Natur.

1997-05-06 Tekniska nämnden har inget emot öar av konst vid snäckskalsbankarna.

1998-04-06 Byggstart av naturrumet vid Snäckskalsbankarna. Museum.

1998-11-21 Tio procent snäckskal kvar i Bräckebankarna, berättelse av Sune Sundberg. Bild.

2001-05-30 Östraboelever nappade på naturliv. En fisketävling anordnades i dammen vid Snäckskalsbankarna. Skola. Bild.  ////

2 kommentarer:

  1. Finns ju snäcksskalsbankar även i Kapelle. Finns ytterligare platser i Uddevalla?

    /Lennart

    SvaraRadera
  2. Tänk så tidigt Sällskapet X såg värden i området.
    Hälsningar från Marie

    SvaraRadera