2022-05-19

Huset med ett hack i vindskivan

Korsningen Göteborgsvägen (till vänster) och Södergatan (till höger. Teatern syns i bakgrunden. Södergatan gick tidigare in i Teaterplantaget och förbi teatern. Idag är det lekpark där.

I förgrunden ser man om man tittar noga ett järnvägsspår. Det är spåret som leder ner till trähusfabriken Junohus i södra hamnen. Järnvägen invigdes 31 augusti, dvs dagen innan andra världskriget. Under byggtiden hade man använt ett litet lok för spårarbetena men vid själva invigningen användes ett större lok, som inte hade gått på järnvägen tidigare. Det skulle visa sig att loket var för stort. Det grep tag i den vänstra vindskivan och slet bort en bit.

Det är därför det ser ut som det gör med ett hack i vindskivan. Man fick såga till och såga upp vindskivan så det såg bättre ut.
Samma hus och kanske innan man hunnit laga vindskivan.  //

2 kommentarer: