2021-05-04

Uddevallas första brandstation

Uddevallas brandkår bildades 1903 och fick sin första brandstation 1905. Arkitekt var stadsingenjören, tillika den förste stadsarkitekten, Herder Lindeberg.

Man hade länge diskuterat att man skulle ändra på den gamla organisationen med brandbodar ute i varje kvarter. Brandkåren räknade då 800 man i sin organisation, vilket innebar att praktiskt taget varje man ingick i brandförsvaret. Det som avgjorde placeringen av den nya brandstationen var närheten till tändsticksfabriken i kvarteret Herrnhut.

Tändsticksfabriken hade en egen brandstyrka av naturliga skäl. Vad vore då naturligare än att brandstyrkan på tändsticksfabriken kom att utgöra också stadens första kasernerade brandkår i den nya brandstationen?

Hit flyttade brandsoldaterna in med sina familjer. Ett rum och kök fick de. Det gällde inte brandchefen vars lägenhet bestod av sju rum och kök. Uddevallas legendariske brandchef Eric Ström tyckte det var alldeles för stort för honom, som bodde själv, så han gjorde helt sonika om det stora vardagsrummet till pingislokal för brandsoldaterna, För det fick han bannor av brandstyrelsen men det bekymrade inte Eric Ström.

Utryckningsfordonen bakom de stora portarna bestod av hästanspända brandvagnar. När larmet gick åkte brandmännen ner i vagnhallen på den klassiska ledstången. Det gick snabbt. Hästarna var stallade på brandstationens baksida så dessa skulle hämtas och sedan spännas för innan utryckning kunde ske.

Av ett stadsfullmäktigeprotokoll kan man läsa att man äskade extra pengar för att köpa in en ny häst istället för den som var folkilsken och brukade bita brandmannen som skulle får hästen på plats mellan skaklarna. 


Så småningom blev brandkåren automobiliserad och den första brandbilen var en Tidaholmare med hårdgummijul. Den finns kvar idag på Tidaholms museum och lånades hit till Uddevalla vid hundraårsjubileet 2003.

Den första ambulansen i Uddevalla fanns på epidemisjukhuset i Kapelle och kördes av vaktmästaren där. Han bodde på norr och eftersom han var en viktig person så var han en av de första som hade egen telefon. När larmet gick tog han cykeln till Kapelle och hämtade ambulansen och "ryckte ut". Han var ensam i ambulansen så det förutsatte att det fanns folk på plats dit han skulle för att hjälpa till att lasta de sjuke eller skadade. Detta var fortfarande i landstingets regi.

Så småningom tog Uddevalla stad över ambulansverksamheten, men det fanns inget ambulansgarage och Eric Ström tyckte det dröjde för länge innan brandstyrelsen tog beslut om bygget så han lät brandmännen själva bygga ett garage intill brandstationen. Det var Uddevallas första svartbygge. Idag är ambulansverksameten tillbaka i landstingets regi, eller rättare regionens som det heter nu.

Eric Ström var mycket aktiv för byggandet av en ny brandstation, den nuvarande. Den invigdes med pompa och ståt 1960. Och nu skall den om några år överges då en ny brandstation byggs under de närmaste åren.

Lite brandhistoria hittar jag i Tidningsarkivet och träfflistan ser ni nedan. Artiklarna finns att läsa hos Bohusläns Föreningsarkiv som har sina lokaler på Bohusläns museum.

1854-06-15 Frivilliga brandkåren i Uddevalla fick en ny fana av Bernhardine- och Pauline Hasselgren. Fanor.

1879-01-20 Brandkårens kungörelse, personer hwilka födde efter d. 31 Dec.1824 och före d.1 jan. 1861 äro pligtige att tjänstgöra.

1880-04-26 "Uddevalla brandkår ""slangavdelningen"" kallas till övning wid sprutboden ""Museum"", ons. 28 april kl.7 e.m. Avdelningschefen."

1885-04-23 Förslag om inrättande av en fast, mindre brandkår. Brand.

1886-06-17 Brandkårskungörelse. Annons.

1886-07-01 Brandkåren vill ha torkmöjligheter för sina slangar.

1886-07-08 Till chef för lätt avdelning wid brandkåren waldes i går af stadsfullmäktige, kontorschefen Alb. Carlander. Utnämning.

1886-11-20 Befälsbefattningarna inom brandkåren.

1888-05-19 Brandkåren storövar med sina 800 man.

1891-10-01 Slangtorkningstornet för Uddevalla brandkår skall uppbyggas å tomten n:r 211 s.k. Engelkes trädgård.

1900-04-28 Brandkårens nya namnrulla över olika avdelningars befäl och manskap.

1906-01-04 Brandkåren, utryckningar.

1910-07-12 "Eld i ångaren ""Pollux"" i kolbox, brandkåren släckte, självantändning."

1911-09-13 Brandkåren får ännu en ångspruta.

1912-01-03 Brandkårens utryckningar 1911.

1913-10-01 Uddevallas nya brandkår kan fira sitt 10-årsjubileum. Brand. Jubileum.

1920-05-01 Kontant erkänsla åt brandkåren. Fabrikör Cöster 500 kronor till fond inom kåren.

1920-07-27 50 år fyller brandkarlen vid Uddevalla brandkår J.A. Börjesson.

1921-01-03 Brandkåren 1920. Brand.

1922-11-01 Drätselkammaren har bifallit att brandstyrelsens rätt att inköpa en ny häst till brandkåren.

1922-11-22 1.200 kronor anslogos för ny häst till brandkåren i Uddevalla. Politik.

1923-01-19 Otur hade brandkåren med sin nya dyra häst som inköptes i Skåne. Blev sjuk och fick skjutas.

1923-01-22 Brandkårens nya häst måste skjutas. Djur. Sjukdom.

1923-01-23 Uddevallas brandkårs nya häst. Brand.

1923-02-02 Ny brandkårshäst. Styrelsen har anslagit 1.200 kronor till ny häst.

1923-05-07 Brandkåren i Uddevalla automobilisering.

1923-05-23 Uddevalla brandkår automobiliseras? Brand. Fordon.

1923-05-24 Automobilisering av Uddevalla brandkår. Brandstyrelsen begär ett anslag på 50.000 kr.

1923-06-09 Drätselkammaren har bordlagt frågan om brandkårens automobilisering till hösten.

1923-10-08 Brandkårens 20-årsjubileum. Jubileum.

1923-10-15 Uddevalla Brandkår: Några anteckningar med anledning av 20-årsjubileum.

1923-12-14 Stadsfullmäktige i Uddevalla: Brandkårens automobilisering beslutad. Politik.

1924-08-08 50 år fyller dir. Henning Mattsson Koch, Uddevalla. Chef i 14 år för Uddevalla stads brandkår.

1925-01-02 Uddevalla brandkår företog under år 1924- 15 utryckningar.

1925-06-11 Uddevalla brandkår har nu fått sin tredje brandbil en redskapsvagn utan pump.

1928-01-16 Glimtar från brandkårens och brandmännens arbete.

1928-10-03 Uddevalla brandkår 25-årsjubilerar. Jubileum. Bild.

1928-12-12 25 årsjubileum hos Uddevalla brandkår. Bild.

1928-12-13 Brandkåren i Uddevalla 25-årsjubilerar. Medaljutdelning och fest på tisdagskvällen. Jubileum.

1930-04-08 Ford-nyhet. Fordambulansen. Brandkår. Sjukvård.

1931-05-07 50 år fyller chaufför vid Uddevalla Brandkår Johannes Persson.

1933-06-19 Arbetsamt för brandkåren i Uddevalla. Eld vid Havskuren, Folkets Park och Råhagen. Brand.

1934-01-03 Brandkåren i Uddevalla hade under året 28 eldsvådor och 3 soteld. Brand.

1935-01-23 Snabbare utryckning vid brandkåren, anlagt larm- och signal-system. Brand.

1935-01-23 Brandkåren får ny larmtelegraf.

1935-10-15 När brandkåren hade blott en häst. Förre brandmannen J. A. Johansson berätta minnen. Berättelse. Bild.

1936-01-02 27 utryckningar för brandkåren i Uddevalla i fjol. Brand.

1936-04-15 Brandkåren i Udddevalla på nattjobb.  Hotande eldsvådetillbud i Håljuteberget. Brand.

1936-09-16 Garvaremyrsstugan ska försvinna inom kort. Brandkåren bränner stugan.

1936-12-09 Rotary gästar brandkåren. Konstaterar att det behövs nya vagnar. Uddevalla brandstation.

1938-01-31 Brandkåren länspumpade källarna. Högvattnet besvärande i källarna. Väder.

1938-05-17 Brandkåren måste använda gasmask vid brand på Karlsberg.

1939-01-04 Två brandlarm på 40 sekunder. Uddevalla brandkår hade arbetsamt under fjolåret.

1939-03-29 Brandkåren utökas. Men förslaget om yrkesbrandchef avslogs av Fullm. igår afton.

1939-03-29 Omorganisation av brandkåren.

1939-11-04 En ny brandbil har brandkåren i Uddevalla fått. Fordon.

1940-03-14 Kokslediga Uddevallaelever vid brandkår och luftvärn. Ingen sysslolös Uddevallaungdom under bränslebristlovet.

1941-11-11 Brandkåren utrustad med sotningsgrejor. För soteldarnas skull. Brand. Bild

1942-01-28 Den kallaste eldsvåda vi någonsin haft ansåg brandkåren om Utsiktens Bryggeri i Uddevalla. Brand.

1943-04-14 Utryckning idag på Uddevalla brandkår. Elva färdiga brandmän. Utbildning. Bild.

1943-09-27 Fyrtiosjubilerande Uddevalla brandkår hade en stor dag. Jubileum. Bild.

1946-03-27 Brandkåren ryckte ut på årets första gräsbrand. Brand.

1946-10-01 Medaljerad brandförman Johan Gillberg, 34 år vid brandkåren. Utnämning.

1947-08-01 Falskt alarm orsakade att Uddevalla brandkår fick göra en utryckning till Annegretebergsgatan.

1947-10-21 Brandkårskusk körde primör-bil, visade hästkonster på Ridhuset, fyller 70 år.

1948-04-09 Uddevalla brandkår bygger själv hypermodern brandbil. Bild.

1948-09-22 Brandkåren prövade vattenkanon vid hamnkanalen igår kväll.

1948-09-23 Brandkåren får jeep för 14000 kr. av fyra försäkringsbolag.

1949-08-06 Bild på brandkårens bilar. Fordon.

1951-01-25 Brandkår och ambulans utrymdes, för att samlas på Tiger-fabrikens restaurang. Bild.

1953-10-17 Brandkåren i Uddevalla fyller 50 år. Jubileum.

1954-10-16 Brandkåren friserade popplar i Margretegärdeparken. Parker.

1955-04-18 Uddevallapojke sjönk i gyttja, fick brandkårens hjälp. Olycka.

1956-01-25 Landets modernaste brandstege. Brandkårens nyförvärv har radio till toppen. Bild.

1956-05-08 Uddevalla brandkår har fått en ny hydralisk brandstege, 32 meter lång.

1957-03-20 Brandkåren i Uddevalla får bygga nytt nästa år. Byggnad. Bild.

1957-08-01 Brandkåren får ny tankvagn. Brand.

1960-09-08 Brandkåren flyttar till Norra Hamnen.

1960-09-08 Nattlig brandkårsflyttning i Uddevalla gick på rekordtid. Byggnad. Bild.

1960-09-12 """Promotevs"" och pamparna vittnen när Uddevalla brandkår invigdes. Invigning. Bild."

1964-01-04 Uddevalla brandkår får syssla med allt svårare trafikolyckor.

1964-04-07 Rekord för Uddevalla brandkår. Ca 70 utryckningar sedan påsk. Bild.

1968-01-03 Utryckningar för Uddevalla Brandkår ökade under 1967. Totalt 3.555 utryckningar. Brand.

1968-04-24 "Uddevalla bäst i ""Brand-BT"". Brandkårsmästerskap i bordtennis. Idrott. Bild."

1969-01-22 Borgarbrandkåren har följt med i samhällsutvecklingen. Lön och fritid viktiga frågor vid värvning av nytt manskap.

1971-01-09 Brandkårens och ambulansens utryckningar under 1970 i Uddevalla. Ambulansutryckningarna ökar. Statistik.

1971-01-13 Fem nya tjänster krävs vid Uddevalla brandkår. Anledningen är förkortad arbetstid.

1972-03-18 Två missöden med oljespill nära samtidigt i Uddevalla. Brandkåren fick ingripa för saneringsåtgärder på Trädgårdsgat.

1974-05-11 Uddevalla brandkår hårt ansträngd. Dubbelt så många bränder i vår som under hela 1973. Bild.

1975-03-01 Uddevalla brandkår har fått sin nye chef, Nils-Gunnar Hasselberg.

1977-10-03 Uddevalla Brandkår.

1979-11-09 Brandkårens nya stolthet terrängbilen Scania tgb 40. Bilar.

2000-12-28 Så skrev B-n 1950-12-28; Brandkåren i Uddevalla gjorde två utryckningar på onsdagen till Jakobsberg.

2001-02-23 Så skrev B-n 1951-02-23; Brandkåren i Uddevalla måste på torsdagen göra en stor utryckning till Saga-huset.

2003-01-22 Det är 100 år sedan Uddevalla fick sin första fasta brandkår. Den 4:e oktober firas 100 årsjubileiumet.  //

8 kommentarer:

 1. I den blå skriftserien av Gustaf Karlsson finns Brandväsendet i Uddevalla för den som är intresserad. Övriga skrifter i serien redovisas på bloggen 2011-01-22.
  Per N

  SvaraRadera
 2. Mycket intressant läsning! Tack!
  Min farfar var kusk på brandstationen och min far växte upp där.
  / Inger N

  SvaraRadera
 3. Fin byggnad! Bodde granne med brandstationen under några år, Kilbäcksgatan 29. Visst var det en dörr i hörnet av Kilbäcksgatan/Torggatan tidigare? Har nämligen ett minne av att brandsoldaterna, som man sa, brukade stå där i solskenet ibland. En gång minns jag riktigt tydligt när jag var på väg hem från lekskolan uppe på Kungsgatan (Frideborgs lokaler?) och en av dem stod där och njöt av solskenet i uniform. De hade ju det på den tiden (1957?).Jag hde kvällen innan varit olydig och mamma hade sagt "Är du inte snäll så ringer jag polisen! Envis som jag var stod jag väl på mig... Men dagen därpå vågade jag inte gå förbi brandmannen trots att jag mycket väl visste vem det var. Hade ju koll på brandmännen bl a från vår gård. Fick gå tillbaka till lekskolan och fröken fick ringa till pappa så att farmor kunde gå och hämta mig:-)

  SvaraRadera
 4. Den förra dörren i hörnet syn ännu i dag.

  SvaraRadera
 5. Jag minns dörren precis i korsningen, där det idag är ett fönster med ett böjt rör framför/nedanför. Kan se brandsoldaten framför mig än idag där han står i solen i sin uniform. Är det minnet som sviker???

  SvaraRadera
 6. Svar
  1. Nej, jag menade att du kommer ihåg rätt.

   Radera