2021-05-08

Muddring för småbåtshamnen vid Skeppsviken

Muddringsarbeten i Byfjorden och Bäveån har skett många gånger. Här muddras det 1936 för småbåtshamnen i Skeppsviken.

Jag säker i Tidningsarkivet på muddring och få nedanstående träfflista. Tidningartiklarna kan man läsa i helhet på Bohusläns Föreningsarkiv.

Datum         Innehåll

1861-07-11 Muddring i hamnen i Uddevalla. Hamn.

1865-04-04 Sunningesund skall muddras upp.

1887-10-01 Gustafsbergs badhusdirektion beslöt att muddra utmed kajen vid badorten. Hamn.

1887-11-10 Muddringsarbetet vid Gustafsberg avslutat. Bad.

1908-08-08 Muddringen i hamnen återupptages. Hamnkajen har dragits in 4 meter vid Sannes.

1912-05-09 Muddringsarbetet i hamnen börjat.

1936-01-18 Sveriges största mudderverk till Uddevalla, södra kajen muddras till 3 m djup.

1936-02-19 Muddring i Uddevallas hamninlopp beslutad för 132 000 kr. Hamn. Politik.

1936-02-19 Beslut om att muddra i hamnen för 132,000 och krav på ändå mera. Krav på stora fyllnadsanslag till folkskolan. Politik.

1936-02-19 Hamnens inlopp bör uppmuddras för 132 000 kr. Hamn.

1936-05-29 Ute vid Svenskholmarna pågår muddringsarbete. Piren för småbåtshamn.

1937-10-18 Hamninloppet till Uddevalla muddras upp. Hamn.

1938-05-18 Stora arbeten igångsättes i Uddevalla. Klart för Göteborgsvägen, vattenverket och muddringen.

1938-07-08 Hamnmuddringen i Uddevalla klar i nästa vecka. Hamn. Bild.

1938-07-09 Muddringen i Uddevalla hamn är snart färdig.

1938-07-14 Muddringen i Uddevalla hamn avsynad i går. Medelvattendjup på 8.3 meter i hela hamninloppet.

1939-10-25 I anslutning till arbetena vid Badökajen föreslås uppmuddring av ränna.

1939-11-01 Nu skall det åter muddras i hamnen- och ett stort mudderverk har anlänt till Uddevalla.

1939-11-21 Betydande arbeten i beredskap i Bohuslän. Bl.a. kajer och muddring  i Uddevalla hamn. Arbetsmarknad.

1946-10-17 Muddring till 7 meters djup  från den blivande kajen vid varvet till Brattås. Hamn.

1947-10-28 Muddring i Uddevalla hamn, inseglingsrännan och vid Badökajen.

1953-03-25 Muddring utanför Lövåsberget.

1954-05-12 Sjöfartsmonument i Uddevalla, ankare placeras vid Västerbron, hittades vid muddring. Hamn.

1974-04-26 Byfjordens vatten renare sedan muddring började! Miljö. Bild.

1975-02-20 Varvsmuddret vill Uddevalla lägga på Sund. Hamn.

1982-02-26 Uddevallaföretaget, Lundqvists Muddrings AB, fick jobbet att fördjupa Hirtshals hamn. Farleder. Hamn. Bild.

1995-09-28 Uddevalla hamn vill muddra vid Sunningesund och inne vid kaj.

1997-01-24 Muddring pågår nu i Sunningesund.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar