2021-05-16

Påstigning fram

Insänt av Christian Vestergaard.

P.g.a. lättade Covid 19-restriktioner är det nu återigen tillåtet för stadens bussåkare, att gå ombord genom de främre automatdörrarna. Bilderna togs från hållplatserna 12 Kampenhof, samt Gånglåtsvägen. Beslutet om bussarnas dörrar, togs av Västtrafik.

Mvh Christian Vestergaard


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar