2021-02-10

Tallriksis i Bäveån

Foto Ove Kinander

Flera som har passerat nedströms Strömbergsfallet har sett detta fenomen som kallas tallriksis. 

Wikipedia: Tallriksis är runda isformationer med en kant som liknar tallrikar. De bildas i strömmande vatten med issörja när issörjan klumpar ihop sig, snurrar och kanterna skaver mot varandra. En sådan formation kallas en istallrik, dessa istallrikar kan sedan i sin tur brytas sönder till oregelbundna månghörningar som av vattnet kan avrundas till klotform.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar