2021-02-13

Sjöräddningssällskapets svävarfarkost


 De som var ute och gick på på Byfjordens is idag kunde få se Sjöräddningssällskapets svävarfarkost TOLLY SÖRVIK köra runt på isen.

Visst vore det en bra farkost att ha i närheten om olyckan är framme. Vad är då svävare eller svävarfarkost?

Wikipedia: 

En svävare, svävarfarkost eller luftkuddefarkost är en typ av markeffektfarkost, vilken framdrivs av luftens strömningar. En svävarfarkost svävar fritt från underlaget genom att ett övertryck bildar en luftkudde under farkostens botten. Svävare körs normalt på öppet vatten eller is, men kan köra på de flesta plana ytor, som stränder, då de inte har kontakt med ytan. Svävare för navigationsljus som andra fartyg, med tillägg av med gult sken runtomlysande snabblixt. Nackdelen med svävare är ljudnivån och att man inte kan köra i för höga vågor.

Svävaren är också en utmärkt förbindelsefarkost och ett utmärkt räddningsfordon under menförestid, när isar är så svaga att de varken bär eller brister. Således har Sjöräddningssällskapet omkring 15 svävare utplacerade på sina räddningsstationer i Sverige.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar