2019-12-23

Uddevallas sämsta väg skall äntligen rustas upp

Foton Lisa Klasson

Text Uddevalla kommun:

Den sedan länge dåliga Helenedalsvägen upp till Bjursjön ska nu renoveras. Vägen kommer att vara helt avstängd från det sista bostadsområdet upp till vägskälet innan sjön mellan januari till och med juni 2020.

Det kommer att finnas skyltar med orange hänvisning till alternativ väg via Fridhem som norrifrån leder till sjön och Bjursjöstugan.

Vägen som länge haft ett stort underhållsbehov kommer nu att få en helt ny vägbeläggning med asfalt. Det kommer också att göras jord- och bergsschakt för nya diken längs vägen.


1 kommentar: