2019-12-29

Kolossen NANNY

Den här bilden har jag haft i flera år men glömt var jag hittade den. Därför kan jag inte ge cred till upphovsmannen, som dock gärna får höra av sig.

NANNY ligger på bilden utlagd längs Kungsgatan. Aktern ligger på Västerlånggatan och fören nästan ända uppe vid Sillgatan (364 m).

Från Arne Carlsson i Vänersborg har jag fått följande kuriosa, daterad 1993-07-14, om kolossen:

  • Skrovet består av ca 115 000 bitar. Plåtmaterialet har en yta av ca 36 hektar = 480 småhustomter på 750 kvm.
  • Det går åt 310 000 liter färg för att måla fartyget.
  • Ankarna väger 33 ton st.
  • Ankarkättingen är 770 m lång och väger 360 ton. Varje malja (länk) väger 225 kg (en sådan ligger i Båthallen på Bohusläns museum. Den går inte att rubba.)
  • De båda propellrarna har en diameter av 8,6 m och väger vardera 43 ton.
  • De båda rodren väger 120 ton/st och har en yta av 110 kvm.
  • Fartygets lastoljetankar rymmer sammanlagt ca 600 000 kbm. För att transportera en enda fartygslast med 37 tons tankbilar med släp (totallängd 18 m) skulle det behövas 16 200 sådana tankbilssläp, och man skulle få en sammanhängande bilkö på 290 km.
  • En enda fartygslast skulle räcka till att värma upp 150 000 enfamiljsvillor under ett år.
  • Höjde från kölen och upp till skorstenstopparna är 62 meter, motsvarande ett 20-våningars höghus.
  • Bunkerkapaciteten är ca 16 000 ton. På full fart och med full last är bränsleförbrukningen ca 250 ton/dygn. Trots det bränner fartyget endast 0,7 g per tonkilometer, medan en lastbil förbrukar ca 13,5 g per tonkilometer.
Filmen nedan ligger på Youtube. (Det står att hon var 376 m lång men som vi vet var hon "bara" 364 m.)


En bit av Nannys ankarkätting. Varje malja väger 250 kg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar