2019-09-23

Nu planteras ekar i allén vid Göteborgsvägen

Längs sträckan Hästepallarna - Nordens väg har det planterats björkar. Nu är det dags för pelarekar i fortsättningen av allén. Här står de uppställda vid Bergsgården i väntan på att planteras.
Sex pelarekar har kommit på plats idag och många fler skall det bli. Det blev en kompromiss då man skulle nyplantera allén längs Göteborgsvägen från Hästepallarna till Folkets hus. Björk ena biten och ekar den andra.

Plastsäckarna som hänger vid träden droppar. Sannolikt är det vatten blandat med någon gödning.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar