2019-09-01

Krigsseglardagen i Uddevalla

Traditionsenligt avhölls idag Krigsseglardagen. I dag hölls den på Sveriges Sjömanhusmuseum då Krigsseglarmonumentet i Museiparken inte är tillgängligt då det ligger innanför avspärrningarna för de nya arbetena med kajerna.

I stället hölls denna minnesstund där man minns alla dem som tjänstgjorde till sjöss under världskrigen.

Traditionsenligt var Terje Fredh inbjuden att berätta om sjöfarten under kriget och han gör det ju på ett underhållande sätt som bara han kan.
Och lika traditionellt är det att kyrkoherde Kurt Olsson håller korum under Krigsseglardagen.
Bernt Larsson spelade trumpet till psalmsången och avslutade med Svenskt Tapto.
Krigsseglardagen var mycket välbesökt.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar