2019-07-01

Herman Zetterbergs födelsedag

 Idag, den 1 juli, är det Herman Zetterbergs födelsedag. Han föddes den 1 juli 1904 på Gustafsberg och traditionen bjuder att Gustafsbergsstiftelsens förvaltande direktör på den dagen sätter en blomma på hans grav på Norra kyrkogården. Och så skedde också idag. För min del var det för tolfte året på rad.
Foto Hans Högström

Från vänster Lena-Britt Hansson, Danske Bank, Annette Prior, Bohusläns museum, Lars Bäckström, f.d. landshövding, Gunnar Klasson, Gustafsbergsstiftelsen och Fredrik Svärd, kapitalförvaltare Danske bank.

Herman Zetterbergs stiftelsestyrelse består av landshövdingen, eller den han utser, landsantikvarien (chefen för Bohusläns museum) och den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen.

Styrelsen har sitt sommarmöte på eller i närheten av Herman Zetterbergs födelsedag den 1 juli, I år hade vi styrelsemötet i torsdags den 27 juni.

I stadgarna för Herman Zetterbergs stiftelse anges ändamålet vara

”att den disponibla avkastningen används för alla sådana åtgärder, som tjänar till att bevara eller beskriva alla slag av kulturminnen (t.ex. byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar), som hänför sig till Bohuslän. I den mån åtgärderna av sådant slag avser Gustafsbergs badort, har dessa åtgärder företräde, om de i övrigt är lämpliga och ändamålsenliga”.

Stiftelsens styrelse har således utifrån vad stadgarna säger  att fördela avkastningen av kapitalet. I år hade vi 256 000 kr att fördela. Vi delade ut summan utom 100 000 kr som kvarstår till styrelsens höstmöte.  

Läs mer på stiftelsens hemsida https://hermanzetterbergstiftelsen.se/  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar