2019-07-10

En hälsning från Ramsvik - Uppdaterad

Insänt av Lars Barkman:

Hej Gunnar!

I dag visade sig Grosshamn från en av sina bästa sidor. Solsken och en lätt bris. På bilden ser vi i bakgrunden befälsdasset och vita villan. I förgrunden delar av vad som en gång var altanen vid befälsbaracken och närmast ett cirkelformat hål, som en gång varit en rök. Vid närmare granskning av rökbygget, ser jag att det står ingraverat GK 1971 och därefter något som kan tydas som PIP (pionjärpluton). Är det månne redaktören som är byggherren, eller är det en kollega, eller kanske en pigrpch?

Bästa hälsningar!

Lars Barkman
Enligt samstämmiga uppgifter från Einar Fredriksson och Nils-Erik Wangler betyder GK Gösta Kåberg ovh RN Rune Nordqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar