2019-07-19

Ett bålgetingår i år?

Foto Harri Kantola.

 Den här ventilen är belägen i Skolhusets vägg på Gustafsberg. Vanligen brukar blåmesarna häcka här. Men i år har det tagits över av bålgetingar.

Om bålgetingen läser jag i Wikipedia: Bålgetingen är en rovinsekt som äter bland annat vanliga getingar och andra leddjur, men även trädsav och fruktsaft. Bålgetingen dödar även bin och humlor samt tar deras larver och honung som föda. Den använder gadden för att döda bytena och kan upprepa stingen till dess att bytet är dött. Bålgetingen har ett bra mörkerseende och jagar därför även i skymningen. Den har väl utvecklade nervcentra i hjärnan jämfört med andra stekelarter.2 kommentarer: