2019-07-05

För 197 år sedan kom de första skottarna till Uddevalla - nu samlas ättlingarna på Gustafsberg

William Thorburn d.ä. 1780-1851.
Jessy Macfie Thorburn 1790-1863

Från Sten Kristianssons Uddevalla stads historia del III hämtar jag berättelsen om de första skottarnas ankomst till Uddevalla:

"Den skotske köpmannen William Thorburn, som varit på affärsresa till Petersburg, färdades sommaren 1822 med hästskjuts genom Bohuslän. Det var under romantikens tid och den 42-årige affärsmannen tycktes ha varit starkt mottaglig för naturens skönhet. Vid anblicken av Byfjorden kände han sig på något underligt sätt hemma och betogs av lust att bosätta sig där.

William Thorburn blev förtjust i hela trakten, i både naturen och människorna. På Gustafsberg fick han höra, att Brattås var till salu. Det tillhörde sterbhuset efter brukspatron Erik Mikaelsson Koch, som visserligen avlidit redan 1808, men vars affärer ännu ej voro uppgjorda.

Han fattade nu ett raskt beslut, som sannerligen kom att få vittgående följder. På stående fot bjöd han en tunna guld, d.v.s. 16 666 rdr banco i sedlar. Tidens valutaförhållanden voro något trassliga, men det kan nämnas, att affärer i hårt mynt knappast brukades. Man begärde betänketid, i det dåtida Uddevalla måste man ha tid för att tänka efter, men kort efter hemkomsten till Skottland fick spekulanten underrättelse om att hans anbud godtagits.
Han ansåg det som en försynens fingervisning och den 2 juli avseglade 1823 avseglade han med sin familj, hustrun, född Macfie, fem barn samt tjänare ombord på briggen Integrety (Redbarheten) till Göteborg. Resan tog fem dagar och var enligt hustrun "terrific".

Klockan 3 på eftermiddagen den 9 juli 1823 kom karavanen med hästskjuts till Uddevalla. Man inlogerade sig på Hasselgrens hotell (dvs Gästgivaregården) och var belåten med den middag som där bjöds.

Redan samma kväll promenerade familjen ut till det nya hemmet, som man blev överförtjust i. Under tiden väntades på bohaget, som efter några dagar lossades vid Kasnabben från Integrety.

Kasnabben, platsen för det gamla Oddevall, hade legat mer eller mindre öde i långa tider. På Kempenskölds karta från 1690-talet upptages där ett par byggnader, "gammalt Kalckwärk".

Vid tiden för Thorburns inflyttning fanns ute på udden ett gammalt lagerhus uppfört i två våningar av grovt, handbilat timmer, vilket enligt tradition tidvis av den Kochska familjen använts som sommarbostad. Där fanns även källare, som vid tillfälle påstods användas för smuggling.

Säkerligen hade udden under tidernas lopp då och då använts som hamn- och ankarplats. Utlossningen från Integrety får dock anses som inledning till en sällsam utveckling, ett nytt kapitel i sjö- och stapelstaden Uddevallas växande hävder.

Thorburn förlade omedelbart sitt boställe till Kasen. Annars var i äldre tid Brattås själva huvudgården. Efter åtta dagars vistelse hos Hasselgrens kunde man flytta in på Kasen".

Och just nu har släktföreningen Thorburn - Macfie samlats på Gustafsberg för att i morgon den 6 juli (nästan på dagen 197 år sedan ankomsten till Kasen) hålla släktmöte. Det sker traditionsenligt på Gustafsbergs Badrestaurang. Har vi tur kanske vi får se skottar i kilt i Brunnsparken imorgon.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar