2018-03-31

Brobygget över Bodeleån

Så här långt har man kommit med den nya gångbron över Bodeleån. Ja, ny är den såtillvida att den ersätter an gammal bro på samma plats. Meningen var, sades det mig, att den skulle sträcka sig i höjd mellan de båda gräsplanerna på respektive sida så att man exempelvis kunde förena de båda områdena med t ex ett skidspår.

Detta är således den mellersta av de tre gångbroarna över ån.  //

2 kommentarer: