2018-03-19

Bengt Sundgren död


Bengt Sundgren har avlidit den 21 februari. Han föddes i Karl Johans församling, Göteborg, 14 augusti 1941.

Officersaspirant vid Bohusläns regemente 1963. Studentexamen vid Försvarets Läroverk 1965.

Fänrik vid Bohusläns regemente 1966. Löjtnant 1968. Kapten 1972. Major 977 vid MKV (Marinkommando Väst) 1981. Avsked 1992. Tillhörig Bohusläns regemente 1966 - 1992.

Han sörjes närmast av Ingela, Henrik med familj, samt Anna och Bengt.

Begravningen äger rum i S:t Jörgens kapell i Varberg 21 mars kl 13.00.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar